Alle berichten van Adri

Jaarvergadering Dorpsraad September 2022

Druk bezochte jaarvergadering.

De dorpsraad heeft op 20 september hun jaarvergadering gehouden.

Gelukkig konden we weer in het dorpshuis vergaderen en hadden een 40tal inwoners de moeite genomen om de vergadering bij te wonen.

Bij binnenkomst stuitte iedereen al gelijk op het promoteam van Hoofdplaat 245, dit keer waren het Vivian en Esther. Vest, polo, t-shirt, vlaggen, petten, alles werd door de dames aangeprijsd en verkocht.

Na een korte opening door de voorzitter stelden de nieuwkomers vanuit gemeente Sluis zich zelf voor, hierna stelde Atleta de (nieuwe) leden van de dorpsraad voor. René had aangegeven de volgende 4 jaar weer het voorzitterschap op zich te willen nemen, iets wat unaniem door alle aanwezigen werd goedgekeurd.

Hierna gaven de mannen van Brandveilig Leven een uitvoerige presentatie over brand (on) veilige situaties bij ons thuis. Als klap op de vuurpijl mocht wethouder Liefting als vrijwilliger dienen bij een vlam in de pan actie. Kernwethouder Cees Liefting nam hierna het woord om toelichting te geven op het begrip “Kernwethouder”

Na de pauze gaven 2 medewerkers van gemeente Sluis een toelichting op de wet WMO. Dat dit een hekel en super actueel punt is bleek wel uit de emotionele reacties vanuit de bezoekers.

Vervolgens was het de beurt aan de leden van de dorpsraad om hun projecten kort en bondig toe te lichten. Jeannette en Ine deden het financiële stuk, Stephanie zoemde in op de AED situatie, Atleta sprak ons bij over o.a. wonen en verpauperde panden in de kern, Ine gaf iedereen een update over de verkeersveiligheid in Nummer Een en Glenn keek kort terug op de gehouden politieke bijeenkomsten voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, Martien had meer informatie over o.a de Westerschelde kustvisie.

René nam het woord hierna om het dorpshuis, en de problematiek m.b.t. energie en achterstallig onderhoudt, met ieder door te nemen.

Ondertussen was het programma al behoorlijk uitgelopen en vroeg René om de rondvraag kort en bondig te houden waarna de vergadering werd gesloten.  Als afsluiting bood de dorpsraad iedereen een drankje met versnapering aan.

De dorpsraad kijkt terug op een lange, maar wel geslaagde avond.

Hopelijk tot volgend jaar.

Hieronder een foto-impressie; klik op een foto om de Galerij te openen

Concert OBK en GO

14 mei: Het eerste grote Samenwerkingsconcert Tussen het Hoofdplaatse “Oefening Baart Kunst” en het IJzendijkse “Geduld Overwint” is een feit. In een met meer dan 120 toeschouwers overvolle gymzaal konden de muzikanten voor het eerst na Corona laten horen, dat het gezamenlijke Geduld en Oefening inderdaad een succes kan worden. In haar eerste aankondiging kon Vivian dan ook mededelen, dat de samenwerking tussen de beide verenigingen een officieel vervolg zal krijgen eind dit jaar. Benieuwd of er ook een nieuwe naam zal komen…… wordt het “Oefening Overwint” of “Oefening Kunst en Geduld”…. we zijn benieuwd.

Met een meer dan verdienstelijk optreden van de jeugdige leden van het gezelschap onder leiding van dirigente Jenny werd het concert geopend. De aankondigingen werden op een originele manier door de jonge muzikanten zelf gedaan. Met een paar mooie solo’s en fijn samenspel kregen ze na het laatste nummer dan ook een welverdiend applaus.

Vervolgens nam Joop het stokje over van Jenny om voor het nu 30 muzikanten tellende gezelschap te beginnen aan het eerste grote samenwerkingsconcert. Mooie en ook bekende nummers, die met veel enthousiasme werden uitgevoerd. De pauze gaf de bezoekers en muzikanten de mogelijkheid om met een drankje in de hand even wat verkoeling te zoeken in de buitenlucht, want in de zaal was het best warm geworden… Na de pauze was de leiding over de licht aangepaste muzikantengroep weer aan Jenny, die het laatste deel van het concert voor haar rekening nam. Een groot applaus van een dankbaar publiek, dat genoten had van een mooi concert. Dit smaakt zeker naar meer…..

Na afloop van het concert werden een drietal leden van OBK door Vivian in verband met hun jubileum als muzikant in het figuurlijke zonnetje gezet. Helaas kon Thuur, reeds 65 jaar muzikant bij OBK, er wegens ziekte niet bij zijn. Wel mochten Monique (40 jarig jubileum) en Judy (25 jaar muzikante) de bijbehorende oorkondes, speldjes, bloemen en uiteraard de waardering van het publiek in ontvangst nemen. Tot slot nog bloemen voor de beide dirigenten.

Hieronder een uitgebreide fotoreportage met wat extra aandacht voor de jeugdige toekomst van de muziek…

Klik op een foto om de Galerij te openen

Dodenherdenking 2022

4 mei: Deze keer was na twee jaar wel publiek toegestaan tijdens de traditionele Dodenherdenking bij het monument aan de Spuikom.

Ons muziekkorps OBK (met medewerking van enige gastmuzikanten uit IJzendijke) was “met stille trom” richting de Spuikom gelopen. Daar was intussen een tiental minuten lang de klok geluid

Vervolgens kon Dorpsraadvoorzitter René iedereen welkom heten waarna na een korte toespraak door Monique de Last Post werd geblazen gevolgd door het Wilhelmus door OBK. Daarna 2 minuten stilte.

Tijdens de kransleggingen door Ies (namens de bewoners van Hoofdplaat) en Philip (Gemeente Sluis) werden door Kinderburgemeester Liam alle namen van de omgekomen Hoofdplatenaren opgenoemd.

Philip sloot het officiële gedeelte af met een toespraak namens de gemeente Sluis, waarna Rene iedereen uitnodigde om een kop koffie in het Dorpshuis te gebruiken.

Hieronder een fotoreportage (Klik op een foto om de Galerij te openen):