Alle berichten van Adri

Dementievriendelijk Sluis

Beste allen,
In bijlage vindt u het nieuwsbericht van Stichting DementieVriendelijk Sluis. We hopen u binnenkort weer te ontmoeten bij één van onze activiteiten. 
Mocht u dit bericht liever niet meer ontvangen, dan kunt u dat ten allen tijde aangeven in antwoord op deze mail.


Hartelijke groet,
Linda van de Velde-Corthals en Karien De Vriese-Devischmede namens onze vrijwilligers.

Mantelzorgers

Geachte heer/ mevrouw,

Dinsdag 10 november a.s. is het weer de landelijke Dag van de Mantelzorg. Op deze dag schenken ook wij als gemeente weer extra aandacht aan mantelzorgers in onze gemeente. Dit doen we door bij alle aangemelde mantelzorgers een mooie attentie te laten bezorgen.
Mantelzorgers zijn personen die (minstens 6 uur per week, voor de minimale duur van drie maanden) voor een naaste zorgen.

Vanwege de corona-crisis zal de invulling van deze dag er iets anders uitzien. Maar juist in deze periode, die voor veel mantelzorgers enorm intensief is (geweest), is het extra van belang om mantelzorgers in onze gemeente in het zonnetje te zetten. En onze blijk van waardering te laten zien. Verder is dit is opnieuw een belangrijk moment om de aanwezige ondersteuningsmogelijkheden bij hen bekend te maken!

Wij willen graag uw medewerking vragen om de bij u bekende mantelzorgers bij ons aan te melden. Let op: Mantelzorgers dienen ieder jaar opnieuw aangemeld te worden. Mantelzorgers die vorig jaar een attentie ontvingen, moeten dus dit jaar opnieuw aangemeld worden.
Wilt u een of meerdere mantelzorgers aanmelden? Dan adviseren wij u dit duidelijk aan de mantelzorger(s) te vermelden zodat de mantelzorger zich hiervoor, indien gewenst, bij u af kan melden. Dit in het kader van de privacywet. (zie hiervoor de bijlage met tips rondom de “AVG” Algemene Verordening Gegevensbescherming)
We vinden het van belang om opnieuw zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken tijdens deze dag. Hoewel we al veel mantelzorgers in beeld hebben, zijn er nog steeds velen die zich hier niet bewust van zijn en niet weten welke mogelijkheden voor ondersteuning ze kunnen raadplegen.

Jonge Mantelzorgers.
Graag willen wij dit jaar ook extra aandacht vragen voor de jonge mantelzorgers (6 t/m 23 jaar). 1 op de 4 kinderen/ jongeren zorgt thuis mee voor een gezinslid. Om deze groep in beeld te krijgen in onze gemeente willen we ook uw medewerking vragen door deze kinderen/ jongeren aan te melden voor de dag van de Mantelzorg. Voor hen zullen we deze dag een speciale attentie bezorgen.
In verband met de AVG is het wel van belang toestemming van ouders te vragen bij aanmelding van kinderen jonger dan 18 jaar. 

U kunt alle mantelzorgers aanmelden tot uiterlijk maandag 26 oktober op verschillende manieren:
– Bij voorkeur digitaal online via bijgaande link: https://forms.gle/xpWmCzzT4c6SGgnx6

– Of via bijgevoegde aanmeldlijst:

   -om deze lijst per mail te verzenden naar mantelzorg@gemeentesluis.nl
  

Na aanmelding ontvangen de mantelzorgers op 10 november een attentie.

Als bijlagen treft u actuele nieuwsbrief aan over mantelzorg en tips rondom de AVG en de aanmeldformulieren die u kunt neerleggen op zichtbare plaatsen op uw locatie.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen, sociaal makelaar Jessica van As. Ik ben bereikbaar via mantelzorg@gemeentesluis.nl of tel: 140117.

Wij danken u van harte voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Jessica van As

Sociaal Makelaar Porthos Sluis
Cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie

Ondertekening Convenant Schone Schelde

19-9-2020: De ondertekening van het convenant Schone Schelde door de drie Zeeuwsvlaamsche gemeentes zou oorspronkelijk in maart plaatsvinden.

Het welbekende Corona probleem gooide roet in het eten. Van uitstel kwam echter geen afstel en zaterdagochtend rond 10.00 uur werden de drie wethouders door René namens de Dorpsraad ontvangen en werd het desbetreffende papier in het Hoofdplaatse Dorpshuis alsnog getekend door de wethouders van Sluis, Terneuzen en Hulst.

De doelstellingen (een zo schoon mogelijke Schelde) werden door Cees van Houwelingen nog eens toegelicht. Daarna werd het convenant door Florieke Fakkel van “Natuur en Zo” ter ondertekening aangeboden aan oud-Hoofdplatenaar Ben van Assche (Gem. Terneuzen), Gino Depauw (Gem. Hulst) en Rian de Feijter (Gem. Sluis).

Normaal gesproken zou daarna met een vrij grote groep weer een stuk kust bij Hoofdplaat worden schoongemaakt, maar door de Covid maatregelen werd dit nu uitgesteld en met een klein groepje gedaan.

Een fotoreportage hieronder, klik op een foto om de galerij te bekijken.

Zomerspelen Omroep Zld. in Hplt

3 augustus: Oproep Zeeland was te gast in Hoofdplaat voor hun onderdeel Zomerspelen. Live op de radio. Atleta (van de Dorpsraad) was de gastvrouw voor Simone van Omroep Zeeland en een vijftiental vrijwilligers deden mee om de punten voor Hoofdplaat te verzamelen. Doel: winnen van een taart. Van pannenkoek bakken tot het maken van een soort Hoofdplaatse vlag, de opdrachten werden allemaal netjes uitgevoerd.

Om nog meer punten te verzamelen wordt gevraagd om de desbetreffende Facebookpagina te “liken”…. Zeker doen 🙂 . —-> https://www.facebook.com/goedemorgenzeeland/videos/295346331538058

Hieronder een foto impressie van vandaag( let wel: niet alle deelnemers waren op dat moment aanwezig). Klik op een foto om de galerij te openen

Klokkentoren betonstort

Na maanden van voorbereiding (begonnen nog tijdens Switchback 75 jaar) kon vandaag het beton worden gestort voor de voet van de klokkentoren bij het Monument aan de Spuikom. Voorafgaand daaraan waren diverse vrijwilligers al bezig geweest fundering en bekisting klaar te zetten.

Op initiatief van o.a. de Dorpsraad is een team bezig geweest om belangrijke zaken als vergunningen, tekeningen, bestellingen en financiering rond te krijgen om deze klok en toren te kunnen realiseren. Een principe tekening door Johnny van Voren is verder uitgewerkt en de daarbij behorende technische tekeningen zijn ingediend om de benodigde vergunningen en medewerking van o.a. de Gemeente te verkrijgen. Het pakket voor de constructie is uitgegeven evenals de tekening voor de te maken nieuwe klok. Na het storten van de beton hoopt de DR en het vrijwilligersteam begin november (Bevrijdingsmars??) de toren met klok klaar te hebben. Vanaf dat moment kan er weer klokgelui in Hoofdplaat klinken. Een mooi stukje samenwerking en vrijwilligerswerk !!!!

Hieronder een fotoreportage van de betonstorting. Klik op een foto om de Galerij te openen.

Historische foto’s

In 1956 heeft dhr J.A. de Nooijer uit Breskens in en rond Hoofdplaat (waarschijnlijk tijdens werkzaamheden aan de wegen) diverse foto’s gemaakt. Het zijn nu historische plaatjes geworden. Dochter Annelies Oosterlee-de Nooijer was zo vriendelijk de originelen uit te lenen. Zie hieronder de verzameling.

Klik op een foto om de galerij te openen

Oud papier schema

Klik voor PDF file: Oud papier schema Hoofdplaat

Klik voor PDF file: Oud papier schema Nummer Eén

Schema ophalen oud papier 2020 Hoofdplaat door O.B.K.

3e zaterdag van de maand vanaf 09.00 uur

Zaterdag   18 januari           

Zaterdag   15 februari          

Zaterdag   21 maart             

Zaterdag   18 april  (uitgesteld ivm Corona)      

Zaterdag   16 mei                

Zaterdag   20 juni          

Zaterdag   11 juli     (2e zaterdag !!!)

Zaterdag   15 augustus 

Zaterdag   19 september     

Zaterdag   17 oktober          

Zaterdag   21 november      

Zaterdag   19 december

Nummer Een ophaalschema oud papier 2020 door O.B.K.

3e vrijdag van de maand na 18.00 uur

Vrijdag   17 januari 

Vrijdag   14 februari      

Vrijdag   20 maart

Vrijdag   17 april       (uitgesteld ivm Corona)     

Vrijdag   15 mei             

Vrijdag   19 juni

Vrijdag   10 juli  (2e Vrijdag !!!)

Vrijdag   14 augustus    

Vrijdag   18 september

Vrijdag   16 oktober

Vrijdag   20 november  

Vrijdag   18 december