Dorpskrant 2020-2

Achttien pagina’s met onderwerpen uit de meest recente Dorpskrant.

Veel leesplezier

Pagina  1: Dorpsraad

Pagina  2: HSV De Scheldehaven

Pagina  3: Voorstellen DR- Atleta

Pagina  4: Koksmuts

Pagina  5: Voorstellen DR-Stephanie

Pagina  6: Biljarten Senioren

Pagina  7: Voetbal

Pagina  8: EVC en Sjoelclub

Pagina  9: Seniorensoos

Pagina 10: Oude Wagenhuis

Pagina 11: Schoonmaak Dorpshuis

Pagina 12: OBK

Pagina 13: Zonnebloem

Pagina 14: In memoriam

Pagina 15: Adverteerder

Pagina 16: Dartvereniging

Pagina 17: AED en Adverteerdersoproepje

Pagina 18: Foto’s en diversen