Kernvisie Hoofdplaat 2024

Beste lezer,

De kernvisie “Samen voor een leefbaar Hoofdplaat in 2024-2034” beschrijft wat er nodig is om Hoofdplaat, Nummer Eén en Slijkplaat leefbaar te houden in de toekomst.

Hoewel de meeste inwoners op dit moment niet ontevreden zijn over hun leefomgeving, ontstaat een prettige leefomgeving niet vanzelf.

Willen we in alle tevredenheid wonen, werken en leven, dan moeten we daar als gemeenschap én als individu, in samenwerking met diverse overheidsorganen, wat voor doen.

“Samen” is het sleutelwoord naar succes. Niet alleen kijken naar de (lokale) overheid, maar ook kansen zien die de bevolking zelf kan uitvoeren.

De kernvisie kon alleen maar tot stand komen door de medewerking van bewoners. De Dorpsraad wil hen nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan dit document.

De eerst stap is gezet. De Dorpsraad heeft de kernvisie op 11 juni 2024 aangeboden aan wethouder Chris Simons. Hij is tevens kernwethouder voor Hoofdplaat. Daarbij heeft de Dorpsraad om een vaste dossierhouder/aanspreekpunt binnen de gemeente gevraagd om de adviezen uit de kernvisie te bespreken en te vertalen naar concrete acties.

Uiteraard blijven we u op de hoogte houden via Hoofdplaat.com, Facebook, de Dorpskrant en de Nieuwsbrief.

Dorpsraad Hoofdplaat

Als je het volledig document wil downloaden in PDF — Klik: Kernvisie PDF