Dorpsraad Algemeen

Dorpsraadsleden Hoofdplaat + Vergaderschema

Naam

Funktie

Periode

Planning

Dorpsraad-vergaderingen

in Dorpshuis

René
Verstraete
Voorzitter
2018-2022-2026

Volgende DR vergadering:

19.30 uur
Atleta van Boven
Secretaris
2020-2024
Jaarvergadering: 

 

Ine Hartgers
penningmeester
2020-2024
Ignaas Carijn
lid
2023-2027
Stephanie Hollestelle
lid
2020-2024
Martien        Hagoort
 
lid
juli 2022-2025
Secretariaats email: secretaris@hoofdplaat.com
Email Voorzitter:  voorzitter@hoofdplaat.com
Dorpshuis Hoofdplaat:
Gelieve t.n.b. te communiceren via mail.
secretaris@hoofdplaat.com
In dringende gevallen kunt u bellen met
06-53419126 of 06-40295853STATUTEN per April 2007.(verkort)

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

De stichting draagt de naam: Stichting Dorpsraad Hoofdplaat.

Zij heeft haar zetel in gemeente Sluis.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

  1. De stichting heeft ten doel: het organiseren van allerhande activiteiten ten behoeve van het dorp Hoofdplaat en omgeving, het bevorderen en in standhouden van de leefbaarheid, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren van een dorpshuis, inwoners van het dorp Hoofdplaat en omgeving bij gemeente of andere instanties te vertegenwoordigen,en alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen,al dan niet in samenwerking met derden,en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  1. De stichting heeft geen winstoogmerk.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  1. vergoedingen voor dienstverlening, subsidies, giften, en donaties;
  2. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, waarbij erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  3. alle andere wettige baten.