Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsraad

In PDF (om te downloaden) klik: Jaarvergadering dorpsraad 2018

UITNODIGING

JAARVERGADERING DORPSRAAD

15 NOVEMBER 2018, 20 00 UUR

En

INLOOPSPREEKUUR

6 November 2018, van 16 uur tot 17 uur en van 19 uur tot 20 uur.

 Inwoners van Hoofdplaat, Nummer Een en Slijkplaat

 Wij willen u van harte uitnodigen voor de jaarvergadering van de dorpsraad. De jaarvergadering en het inloopspreekuur vinden plaats in het dorpshuis, Schoolstraat 14 , Hoofdplaat.

Op het inloopspreekuur kunt u terecht voor vele onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld: Verkeersveiligheid,  openbaar vervoer, zorg, is er bv. belangstelling voor starterswoningen?

 De agenda voor de jaarvergadering;

1 Opening en welkom en jaaroverzicht

2 Gastspreker; Dhr. Schriemer, Hart veilig wonen.

3 Pauze

4 Financiën en kascontrole. Nieuwe kascontrolecommissie

5 Samenstelling dorpsraad

  • Aftredend en herkiesbaar: Marty den Dekker
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Vivian de Koster, Lia Brekelmans

6 Rondvraag

Na de vergadering is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom

Dorpsraad Hoofdplaat

3, 10 EN 17 NOVEMBER: CELSIUS REGEERT!

Het zomert door in Hoofdplaat! De Deuzonschole is in de maand november het decor voor de derde editie van het project Celsius Regeert! Het seizoenenproject is een idee van landschapsschilder Theo Jordans, fotograaf Peter Verdurmen en dichter Tijs van Bragt. Expositie nummer drie staat in het teken van de zomer.
Peter Verdurmen toont in de Deuzonschole tevens foto’s van het spectaculaire dorpsfeest Hoofdplaat 240 en van de dorpsschool vlak voor de definitieve sluiting in 2015.  Het werk is op drie achtereenvolgende zaterdagen – 3, 10 en 17 november – te zien in De Deuzonschole, telkens van 14.00-18.00 uur.
Bij de opening op zaterdagmiddag 3 november, meteen ook de officiële opening van de Deuzonschole, zijn er voordrachten rond het thema ‘zomer’ van de Zeeuwse weerman Jos Broeke, dorpsgids Ies Jacobse en akkerbouwer Hans Risseeuw. Tijs van Bragt leest gedichten voor.
En natuurlijk is er op 3 november ook weer muziek in De Deuzonschole. Het plaatselijk dweilorkest zorgt voor een zomers sfeertje. Op het programma staan verder optredens van onder anderen Ries de Vuyst en de duo’s Frank Leenhouts/Berna van Vilsteren en Peter/Anita Clijsen. Allen laten de zon schijnen in de school! De jeugd wordt aangenaam bezig gehouden.
De drie initiatiefnemers hebben aan het project Celsius Regeert! een actie gekoppeld ten bate van Stichting Landschapsbeheer Zeeland.
De Deuzonschole heeft nog weinig stoelen. Als u zomers wilt zitten is het handig wat strandmeubilair meenemen. Badkleding in plaats van novembertenue is niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd. En het is zo gratis als iets. De inkom ee, niet de zwembroek.
De Deuzonschole Deltastraat 22 4513AW Hoofdplaat                        deuzonschole@gmail.com       www.facebook.com/groups/deuzonschole
Namens de Muziekvereniging Oefening Baart Kunst
Om eventueel te Downloaden: Ophaalschema oud papier 2018

En de versie om gelijk te lezen:


Ophaalschema oud papier 2018

3e zaterdag van de maand vanaf 09.00 uur
Zaterdag   20 januari
Zaterdag   17 februari
Zaterdag   17 maart
Zaterdag   21 april
Zaterdag   19 mei
Zaterdag   16 juni
Zaterdag   14 juli
Zaterdag   18 augustus
Zaterdag   15 september
Zaterdag   20 oktober
Zaterdag   17 november
Zaterdag   15 december
Namens Muziekvereniging O.B.K.
Allen nog hartelijk dank voor het verzamelen van het papier in 2017.