VVH- werkzaamheden

15 april: Overgenomen van de VVH -FB side (met dank)…
Volop beweging rond Hoofdveld VV Hoofdplaat.
Al weken zijn vrijwilligers bezig met de verharding rondom het nieuwe Hoofdveld van VV Hoofdplaat.
Na de slechte weersomstandigheden van de afgelopen tijd is er nu eindelijk ruimte om het veld rondom van nieuwe bestrating te voorzien.
Met dank aan F vd Hemel uit Biervliet.

Tot 27 Juni in de zaal van het Dorpshuis:

Expositie van de schilderijen  van

Mevr. Feikje Quirijns

Iedere Dinsdag en Donderdagmiddag geopend van

13.30 tot 16.30 uur

Beeldvorming Bereikbaarheid

27 maart: Binnengekomen via de Dorpsraad:

Klik op onderstaande link en lees de uitleg in de tekst eronder
UITNODIGING_BEELDVORMING BEREIKBAARHEID – 18006590

Goedemorgen,
Zoals afgesproken stuur ik u hierbij nog een keer de uitnodiging;
Heel fijn als deze mail kan worden doorgestuurd naar de Dorpsraden en Wijkraden van de gemeente Hulst.
Alle inwoners van Zeeland zijn welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.
Maar vol is vol, we kunnen maximaal 200 mensen bergen. Er komt volgende week nog een oproep in de huis-aan-huis bladen (Provinciewerk).
Iedereen die zich aanmeldt voor de bijeenkomst wordt ingedeeld in de groep van inwoners van zijn gemeente.
Wat je beroep of functie is doet niet ter zake: je doet mee aan de brainstormsessie als inwoner.
Bereikbaarheid wordt als het belangrijkste onderwerp gezien in de Leefbaarheidsagenda, en bij de gemeenteraadsverkiezingen was het ook een heel belangrijk onderwerp.
Het is een voorbeeld van een opgave die in het provinciale netwerk moet worden opgepakt door alle betrokkenen: provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties, en door de inwoners van Zeeland zelf.
Er is een plenair deel voorafgaand, onder leiding van Wim van Tilburg, van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.
En een afsluitend deel, waarbij uit iedere brainstormsessie één idee wordt teruggekoppeld, in een pitch van een minuut.
Daarna mogen alle aanwezigen stemmen over de vraag welk idee een financiële impuls verdient.
We hebben daarvoor drie (bescheiden) innovatiesubsidies beschikbaar: ter hoogte van 2500,–, 1500,– en 1000,–.
 Afhankelijk van hoe het idee er precies uitziet wordt bezien hoe dit geld wordt gebruikt.
Het is ook niet per definitie zo dat de provincie of de betrokken gemeente de betreffende casus gaat oplossen.
Het zou ook zo kunnen zijn dat een paar betrokken burgers het oppakken, of misschien is er wel een bedrijf dat kansen ziet.
Na afloop krijgt iedereen alle opgehaalde ideeën over alle casussen per mail toegestuurd.
We hopen dat er nog een aantal aanmeldingen voor de gemeente Sluis bij komt!
Met vriendelijke groet,
Annemieke Lobik | Medewerker bestuursondersteuning/commissiegriffier Economie
  1. T. +31 118 631888  | E. lobik@zeeland.nl

Snelheidsmeting Hoofdplaat

Hallo allen,
Op 8 maart snelheidsmeting verricht in Hoofdplaat van 07.30 tot 08.10 uur door agent W. Pijpelink en telling voertuigen door V. de Koster.
Er zijn tijdens deze meting geen mensen bekeurd.
Er zijn 34 voertuigen geteld die richting DOW (oostlangeweg) reden.
Er zijn 39 voertuigen geteld die richting Breskens reden.
En er zijn 40 voertuigen geteld die richting Biervliet reden.
En 4 voertuigen richting  Dorpsstraat.
Een jongen op brommer is staande gehouden omdat hij 78 reed. (Kreeg volgens afspraak een waarschuwing!)
Van de in totaal 116 bestuurders, waren er twee hardrijders met auto en was de snelheid 48 en 46.
Het viel op dat bij sommige voertuigen je zou denken dat ze te hard rijden, dit door het geluid van het voertuig, terwijl ze zich toch netjes aan de snelheid hielden.
(Snelheid tussen 30 en 40 werd door politieagent als acceptabel gezien.)
Dhr. Pijpelink wil op korte termijn nog een keer op ander tijdstip meten.
Vivian Haulez
Voorzitter Stichting Dorpsraad Hoofdplaat
Namens de Muziekvereniging Oefening Baart Kunst
Om eventueel te Downloaden: Ophaalschema oud papier 2018

En de versie om gelijk te lezen:


Ophaalschema oud papier 2018

3e zaterdag van de maand vanaf 09.00 uur
Zaterdag   20 januari
Zaterdag   17 februari
Zaterdag   17 maart
Zaterdag   21 april
Zaterdag   19 mei
Zaterdag   16 juni
Zaterdag   14 juli
Zaterdag   18 augustus
Zaterdag   15 september
Zaterdag   20 oktober
Zaterdag   17 november
Zaterdag   15 december
Namens Muziekvereniging O.B.K.
Allen nog hartelijk dank voor het verzamelen van het papier in 2017.