Categorie archief: Algemeen

13 september: Onderstaande mail binnengekregen via de Dorpsraad.
De volgende links horen bij de daaronder staande mail:
Antwoordformulier Mantelzorger
Mantelzorgers 2018- lege lijst mantelzorgers aanmelden
Tips gegevens mantelzorger in het kader van AVG

Geachte Heer/ Mevrouw,

Hierbij stuur ik u een bericht rondom de Dag van de mantelzorg 2018; deze brief werd ook al per post verzonden naar vele organisaties, dus mogelijk heeft u de info ook per brief ontvangen.

Voor een zo groot mogelijk bereik bij deze de brief tevens per mail.

Zaterdag 10 november 2018  is het de Dag van de Mantelzorg. In diezelfde week, op vrijdag 9 november schenken wij als gemeente extra aandacht aan mantelzorgers in onze gemeente door bij alle aangemelde mantelzorgers een mooie attentie te bezorgen.
Mantelzorgers zijn inwoners die (minstens 6 uur per week, voor de minimale duur van drie maanden) voor een naaste zorgen.
Op deze manier willen wij hen bedanken voor hun onmisbare inzet!

Wij willen graag uw medewerking vragen om de bij u bekende mantelzorgers bij ons aan te melden.
Let op: Mantelzorgers dienen ieder jaar opnieuw aangemeld te worden. Mantelzorgers die vorig jaar een attentie ontvingen, moeten dus dit jaar weer aangemeld worden.
Wilt u een of meerdere mantelzorgers aanmelden? Dan adviseren wij u dit duidelijk aan de mantelzorger(s) te vermelden zodat de mantelzorger zich hiervoor, indien gewenst, bij u af kan melden.  Dit in het kader van de nieuwe privacywet. (zie hiervoor de bijlage met tips rondom de “AVG” Algemene Verordening Gegevensbescherming)
We vinden het van belang om opnieuw zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken tijdens deze dag. Naast deze blijk van waardering willen we hen via een informatiepakket bewust maken van de voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden die er voor hen zijn.

U kunt mantelzorgers aanmelden tot uiterlijk vrijdag 26 oktober via de bijgevoegde aanmeldlijst en door eventueel door u gebruikte antwoordformulieren aan ons retour te zenden.

Na aanmelding ontvangen de mantelzorgers op 9 november een attentie.

Als bijlagen treft u tips rondom de AVG en eventueel door u te gebruiken aanmeldlijsten antwoordformulieren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mij opnemen. Ik ben bereikbaar via jvanas@gemeentesluis.nl of tel: 140117.

Wij danken u van harte voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

 Jessica van As

Sociaal Makelaar Porthos Sluis

Cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie

Nieuwstraat 2, 4501 BD Oostburg | Postbus 27, 4500 AA Oostburg

Telefoon 140117 | +31(0)117-457000

Gsm: 06-83332871

Dodenherdenking 4 mei 2018

4 mei:
Traditiegetrouw ook dit jaar de Dodenherdenking bij het monument aan de Spuikom.
Voorafgegaan door O.B.K. met stille trom wisten veel Hoofdplatenaren en andere belangstellenden de weg naar de Spuikom te vinden.Een respectvol gebaar ook van de voetballers, die hun training onderbroken om de plechtigheid bij te wonen.
Na het blazen van de Last Post werden de twee minuten stilte in acht genomen, waarna OBK het Wilhelmus speelde. De kranslegging gebeurde dit jaar door Mevr. Thea Langeraert. Vervolgens werden door Vivian alle namen van de gevallenen voorgelezen. Namens de Gemeente Sluis werd de toespraak verzorgd door Dhr. Jack Werkman. Het slotakkoord was weer voor OBK, met Thuur als solist op de doedelzak
Klik op een foto om de galerij te openen:

 

Namens de Muziekvereniging Oefening Baart Kunst
Om eventueel te Downloaden: Ophaalschema oud papier 2018

En de versie om gelijk te lezen:


Ophaalschema oud papier 2018

3e zaterdag van de maand vanaf 09.00 uur
Zaterdag   20 januari
Zaterdag   17 februari
Zaterdag   17 maart
Zaterdag   21 april
Zaterdag   19 mei
Zaterdag   16 juni
Zaterdag   14 juli
Zaterdag   18 augustus
Zaterdag   15 september
Zaterdag   20 oktober
Zaterdag   17 november
Zaterdag   15 december
Namens Muziekvereniging O.B.K.
Allen nog hartelijk dank voor het verzamelen van het papier in 2017.