Categoriearchief: Algemeen

Dorpsraad: Verzoek Enquete

Op maandag 24 juni brengt het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sluis, een bezoek aan Hoofdplaat.

Tijdens de thema avond willen zij op een informele manier met de bewoners in gesprek treden.

U wordt hiervoor uitgenodigd vanaf 20.00 uur in ons dorpshuis.

Gemeente Sluis heeft weer een enquete opgezet. Neem hier a.u.b aan deel, vertel op die manier wat er speelt en wat de wensen zijn.

Www.surveymonkey.com/r/Hoofdplaat

We hopen u allen te mogen ontvangen op genoemde datum,

René Verstraete
Voorzitter Stichting Dorpsraad Hoofdplaat

Past.v.d.Muijssenbergstraat 56
4513 AV Hoofdplaat

Bevrijdingslunch + films

De eerste door de Dorpsraad georganiseerde Hoofdplaatse Bevrijdingslunch kan in de boeken worden bijgeschreven. Een goed bezette (lange) tafel kon genieten van een uitgebreide lunch, met intussen de nodige gespreksstof over, onder andere, de uitvergrote bevrijdingsfoto’s. Over de (ontbrekende) namen van de mannen op de bijgevoegde foto werd volop gediscussieerd. Dus als iemand nog informatie heeft…. graag doorgeven via deze website.

Daarna volgde een tweetal zeer indringende film-documentaires over de oorlogshandelingen van 1940 (Franse troepen) en over de door de Duitsers ter dood gebrachte “Tien van Renesse”. De middag werd door de (ook nagekomen) bezoekers afgesloten met een Oranjebitter-toost en nog wat navolgende consumpties.

Klik op een foto om de Galerij te openen

Koningsdag 2019

Het EVC had weer diverse spelletjes uitgezet in het Dorpshuis, want het was te koud om op het dorpsplein te staan. De kinder-opkomst was helaas niet erg groot, maar de kinderen die er waren hebben zich prima vermaakt.

Zo rond half drie begon de grote zaal vol te stromen en al snel moesten er tafels en stoelen door de EVC’ers worden bijgezet. De aangekondigde Bingo met mooie prijzen, dit keer voor het eerst op Koningsdag, was dan ook gelijk een succes. Met een verloting in de pauze en een viertal bingorondes konden veel mensen, de één wat meer dan de ander 🙂 , na afloop met een mooie prijs naar huis. Niet direct, want er werd door velen nog een flinke tijd nagepraat…………

Klik op een foto om de fotogalerij te openen

Reisje Vrouwenbond

Een rondleiding in chocolade fabriek Neuhaus( geen foto’s mogen maken)
De warme maaltijd in restaurant Casy in Vlezenbeek , bezoek aan de Geuzestekerij, en instrumenten museum in Gooik, Bezoek streekproductencentrum in Halle. wijn proeverij, dat wel in de smaak viel bij de dames, het laatste een jeneverke.

(met dank aan Mia…)

Klik op een foto om de galerij te openen

Voorjaarslunch Zonnebloem Hplt

Vrijdagmiddag 12 april. Vanaf 12.00 uur werden de gasten
verwacht voor een voorjaars lunch .Er waren 27 gasten en 8
vrijwilligers. Eerst zelfgemaakte soep door 2 dames met verschillende
broodjes met beleg. En dan een broodje kroket dat beviel de gasten ook
prima en koffie of thee met een krentenbol. Toen heeft Tonny voor de pauze dia’s van Zeeuws Vlaanderen gepresenteerd.  Dan eerst een wijntje of wat fris .En met wat zoutjes op tafel de 2e ronde dia’s van Hoofdplaat. Er waren de ouderen die wat herkenden maar de verbouwing in de kerk was heel bijzonder. Even nog wat nagepraat onder het genot van
een drankje. En rond de klok van 15.45 uur ieder weer huiswaarts.
Volgens de gasten een geslaagde middag en dat vonden wij ook.

Groet
Annelies Scherbeijn  namens de werkgroep Zonnebloem Hoofdplaat.


Reünie Christelijke Lagere School

5 februari 2019

Tijdens de voorbije jaren ben ik door verschillende mensen aangesproken met de vraag of er een reünie georganiseerd zou kunnen worden voor de leerlingen die in Hoofdplaat de christelijke lagere school hebben bezocht.  De school werd circa 50 jaar geleden opgeheven.
Dit verzoek bereikte me enkele weken geleden opnieuw. Ik dacht daar eens serieus over na en jawel  zo’n bijeenkomst  lijkt me best wel een goed en heel leuk idee.
Na enig nadenken kwam ik op zeker 100 namen van mensen die daarvoor in aanmerking komen en wellicht zijn er nog enkele meer te bedenken.

Namen bedenken lukt wel maar daar horen adressen bij om die mensen te kunnen benaderen met vooral de vraag of daar belangstelling voor bestaat.
Ik ben begonnen om bij de namen die ik ken de adressen te verzamelen. Het meest praktische is om vooral de e-mailadressen te hebben. Dan kunnen die aangeschreven worden met het plan in de verwachting dat daar vele  reacties op zullen volgen. Via de sociale media zijn er wellicht ook diverse mensen te bereiken.

Dat brengt me tot de volgende vragen aan alle betrokkenen die dit lezen:
– Willen degenen die een bericht lezen over de reünie reageren?  Elke reactie is welkom.
– Hebben jullie ideeën over een programma? Alles is van harte welkom!
– Wie wil er zitting nemen in een comité om alles samen voor te bereiden?
– Willen jullie dit bericht ook doorgeven aan jullie familieleden die de school bezochten en  aan andere oud leerlingen van de school?
Er is een speciaal e-mailadres voor de correspondentie:

  Hoofdplaat-zee@zeelandnet.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor de aandacht en de hopelijk vele reacties die ik met veel belangstelling tegemoet zie!
Met vriendelijke groet.  Jilly van den Ameele

Ophaalschema’s Oud papier (OBK)

Hoofdplaat ophaalschema oud papier 2019  (PDF versie)

3e zaterdag van de maand vanaf 09.00 uur

Zaterdag   19 januari    

Zaterdag   16 februari   

Zaterdag   16 maart

Zaterdag   20 april        

Zaterdag   18 mei                

Zaterdag   15 juni

Zaterdag   13 juli     (2e zaterdag !!!)

Zaterdag   17 augustus 

Zaterdag   21 september

Zaterdag   19 oktober

Zaterdag   16 november      

Zaterdag   21 december

Namens Muziekvereniging O.B.K.

Allen nog hartelijk dank voor het verzamelen van het papier in 2018.

Nummer Een ophaalschema oud papier 2019  (PDF versie)

3e vrijdag van de maand na 18.00 uur

Vrijdag   18 januari 

Vrijdag   15 februari      

Vrijdag   15 maart

Vrijdag   19 april            

Vrijdag   17 mei             

Vrijdag   14 juni

Vrijdag   12 juli  (2e Vrijdag !!!)

Vrijdag   16 augustus    

Vrijdag   20 september

Vrijdag   18 oktober

Vrijdag   15 november  

Vrijdag   20 december

Namens Muziekvereniging O.B.K.

Allen nog hartelijk dank voor het verzamelen van het papier in 2018.