Categorie archief: Algemeen

Tot 27 Juni in de zaal van het Dorpshuis:

Expositie van de schilderijen  van

Mevr. Feikje Quirijns

Iedere Dinsdag en Donderdagmiddag geopend van

13.30 tot 16.30 uur

Beeldvorming Bereikbaarheid

27 maart: Binnengekomen via de Dorpsraad:

Klik op onderstaande link en lees de uitleg in de tekst eronder
UITNODIGING_BEELDVORMING BEREIKBAARHEID – 18006590

Goedemorgen,
Zoals afgesproken stuur ik u hierbij nog een keer de uitnodiging;
Heel fijn als deze mail kan worden doorgestuurd naar de Dorpsraden en Wijkraden van de gemeente Hulst.
Alle inwoners van Zeeland zijn welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.
Maar vol is vol, we kunnen maximaal 200 mensen bergen. Er komt volgende week nog een oproep in de huis-aan-huis bladen (Provinciewerk).
Iedereen die zich aanmeldt voor de bijeenkomst wordt ingedeeld in de groep van inwoners van zijn gemeente.
Wat je beroep of functie is doet niet ter zake: je doet mee aan de brainstormsessie als inwoner.
Bereikbaarheid wordt als het belangrijkste onderwerp gezien in de Leefbaarheidsagenda, en bij de gemeenteraadsverkiezingen was het ook een heel belangrijk onderwerp.
Het is een voorbeeld van een opgave die in het provinciale netwerk moet worden opgepakt door alle betrokkenen: provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties, en door de inwoners van Zeeland zelf.
Er is een plenair deel voorafgaand, onder leiding van Wim van Tilburg, van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.
En een afsluitend deel, waarbij uit iedere brainstormsessie één idee wordt teruggekoppeld, in een pitch van een minuut.
Daarna mogen alle aanwezigen stemmen over de vraag welk idee een financiële impuls verdient.
We hebben daarvoor drie (bescheiden) innovatiesubsidies beschikbaar: ter hoogte van 2500,–, 1500,– en 1000,–.
 Afhankelijk van hoe het idee er precies uitziet wordt bezien hoe dit geld wordt gebruikt.
Het is ook niet per definitie zo dat de provincie of de betrokken gemeente de betreffende casus gaat oplossen.
Het zou ook zo kunnen zijn dat een paar betrokken burgers het oppakken, of misschien is er wel een bedrijf dat kansen ziet.
Na afloop krijgt iedereen alle opgehaalde ideeën over alle casussen per mail toegestuurd.
We hopen dat er nog een aantal aanmeldingen voor de gemeente Sluis bij komt!
Met vriendelijke groet,
Annemieke Lobik | Medewerker bestuursondersteuning/commissiegriffier Economie
  1. T. +31 118 631888  | E. lobik@zeeland.nl
Namens de Muziekvereniging Oefening Baart Kunst
Om eventueel te Downloaden: Ophaalschema oud papier 2018

En de versie om gelijk te lezen:


Ophaalschema oud papier 2018

3e zaterdag van de maand vanaf 09.00 uur
Zaterdag   20 januari
Zaterdag   17 februari
Zaterdag   17 maart
Zaterdag   21 april
Zaterdag   19 mei
Zaterdag   16 juni
Zaterdag   14 juli
Zaterdag   18 augustus
Zaterdag   15 september
Zaterdag   20 oktober
Zaterdag   17 november
Zaterdag   15 december
Namens Muziekvereniging O.B.K.
Allen nog hartelijk dank voor het verzamelen van het papier in 2017.