Dorpsraad Algemeen

Dorpsraadleden Hoofdplaat + Vergaderschema

Naam

Funktie

Periode

Planning

Dorpsraad-vergaderingen

in Dorpshuis

René
Verstraete
Voorzitter 2018-2022

Volgende DR vergadering:

19.30 uur
Lucien Schenkels
(interim) Secretaris 2016-2020
Jaarvergadering: 

14 november 2019

Jeannette Thomaes
penningmeester 2013-2017-2021
Glenn
Priester
lid 20082012-2016-2020 Inloopspreekuur
Marty den Dekker
lid 2014-2018-2022
Vacature

Secretariaats email: dorpsraadhoofdplaat@gmail.com

Email Voorzitter: voorzitterdorpsraadhoofdplaat@gmail.com

Dorpshuis Hoofdplaat:
Lucien Schenkels
Beheerder
06 82 04 52 88
Dorpsraadhoofdplaat@gmail.comSTATUTEN per April 2007.(verkort)

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

De stichting draagt de naam: Stichting Dorpsraad Hoofdplaat.

Zij heeft haar zetel in gemeente Sluis.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

  1. De stichting heeft ten doel: het organiseren van allerhande activiteiten ten behoeve van het dorp Hoofdplaat en omgeving, het bevorderen en in standhouden van de leefbaarheid, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren van een dorpshuis, inwoners van het dorp Hoofdplaat en omgeving bij gemeente of andere instanties te vertegenwoordigen,en alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen,al dan niet in samenwerking met derden,en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  1. De stichting heeft geen winstoogmerk.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  1. vergoedingen voor dienstverlening, subsidies, giften, en donaties;
  2. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, waarbij erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  3. alle andere wettige baten.