Dorpsraad Algemeen

Dorpsraadleden Hoofdplaat + Vergaderschema

Naam

Funktie

Periode

Planning

Dorpsraad-vergaderingen

in Dorpshuis

Marty den Dekker

2014-2018

Volgende DR vergadering:

29-11- 2018

19.30 uur

Lia Brekelmans

secretaris 2011-2018
Jaarvergadering:
15 -11-2018
 

Jeannette Thomaes

penningmeester 2013-2017 Inloopspreekuur

Vivian de Koster

voorzitter +beheer dorpshuis 20052009-20132017

Glenn Priester

lid 20082012-2016-2020

Lucien Schenkels

lid 2016-2020

René Verstraete

lid 2018-2022

 

Secretariaatsadres:

Lia Brekelmans

Deltastraat 4

4513 AW Hoofdplaat

e-mail:  dr.hoofdplaat@zeelandnet.nl
STATUTEN per April 2007.(verkort)

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

De stichting draagt de naam: Stichting Dorpsraad Hoofdplaat.

Zij heeft haar zetel in gemeente Sluis.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

  1. De stichting heeft ten doel: het organiseren van allerhande activiteiten ten behoeve van het dorp Hoofdplaat en omgeving, het bevorderen en in standhouden van de leefbaarheid, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren van een dorpshuis, inwoners van het dorp Hoofdplaat en omgeving bij gemeente of andere instanties te vertegenwoordigen,en alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen,al dan niet in samenwerking met derden,en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  1. De stichting heeft geen winstoogmerk.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  1. vergoedingen voor dienstverlening, subsidies, giften, en donaties;
  2. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, waarbij erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  3. alle andere wettige baten.