RK – KERKDIENSTEN IN HOOFDPLAAT

RK – KERKDIENSTEN   IN   HOOFDPLAAT

OM   17.00 UUR

LOCATIE   DORPSHUIS

EERSTE HALFJAAR  2020

Zaterdag           4 januari           W. Wiertz

Zaterdag           1 februari          K. van de Wiele     

Zaterdag           29 februari       J. van Velthoven

Zaterdag           4 april                R. Koops   

Zaterdag           2  mei                Nog niet bekend

Zaterdag           6  juni                R. Koops