Pagina 17: Steunkaarten

In september/oktober zijn wij weer, zoals u van ons gewend bent, langs de deuren gegaan (Hoofdplaat/Nummer Een/Slijkplaat en het buitengebied) voor de verkoop van onze steunkaarten.

Onze steunkaarten worden ook door veel mensen buiten Hoofdplaat gekocht, te weten door o.a.: oud-Hoofdplatenaren, bewoners Village Scaldia, inwoners uit omliggende dorpen en geïnteresseerden in ons dorpskrantje.

Hopelijk zijn we niemand vergeten!

Dankzij u allen en onze trouwe adverteerders hebben wij weer het benodigde saldo om het dorpskrantje te laten drukken. Wij hebben in totaal maar liefst 850,00 euro opgehaald. Dat is weer een geweldig bedrag waar wij heel blij mee zijn.

Was u niet thuis tijdens onze steunkaartenronde en wilt u alsnog een steunkaart kopen? Dan kunt u altijd aankloppen bij een van onze redactieleden of uw steunkaartbedrag storten op ons rekeningnummer: NL16 RBRB 0827670869 ten name van

Dorpskrant Hoofdplaat, onder vermelding van ‘Steunkaart DK’.

Elk jaar verloten wij 2 IRIS-cadeaucheques onder alle steunkaartkopers.

Wij willen u allemaal weer hartelijk danken voor uw gulle bijdrage aan de dorpskrant.  

De redactie