Vrijwilligersavond HPL 245

22 september: Op uitnodiging van het Hoofdplaat 245 Organisatieteam waren zo’n 35 vrijwilligers die aan het feest hadden meegewerkt in het Dorpshuis aanwezig. In een korte toespraak besprak Rene het uitstekend verlopen Feestweekend van begin juni. Mede dankzij het mooie weer konden we erg veel bezoekers verwelkomen en samen met alle Hoofdplatenaren zorgde dat voor een fijne en ongedwongen sfeer en Hoofdplaat op zijn mooist.

Natuurlijk komen er in een evaluatie ook altijd “leerpunten” naar boven en dat was nu niet anders. Die punten zijn goed vastgelegd, zodat de organisatie die Hoofdplaat 250 gaat organiseren hier weer gemak van zal hebben.

Het geslaagde evenement heeft ook zijn weerslag gehad op het financiële gedeelte. De organisatie kon met een mooi beginbedrag (“geleend” uit de pot van vorige evenementen) een goede start maken. Na aftrek van bijna alle kosten, kon nu al gezegd worden dat het feest ook deze keer een mooi batig saldo heeft opgeleverd. Dus niets staat in de weg om er over 5 jaar met nu wel een superjubileum “Hoofdplaat 250” weer iets moois van te maken.

Tijdens het lekkere buffet en de nodige glaasjes / flesjes werd door de vrijwilligers nog eens teruggekeken en bijgepraat over het feest en hier en daar werden al wat plannetjes geopperd voor het volgende festijn….

Hieronder een foto-impressie. Klik op een foto om de Galerij te openen.

Jaarvergadering DR 2023

Op 19 september heeft de Dorpsraad Hoofdplaat hun jaarvergadering gehouden.

Na de opening door René kwam het verrassingsbezoek van burgemeester Vermue.

In de goed bezochte bijeenkomst was iedereen er getuige van dat Jeannette en Glenn, die na deze vergadering afscheid namen van de dorpsraad, in het zonnetje zijn gezet door de burgemeester.

Naast de bloemen en oorkonde ontvingen beiden het speldje “Sluise kanjer”. De dorpsraad had ook enkele attenties paraat die door Atleta werden overhandigd.

Hierna kon er een start gemaakt worden met de drukke agenda. Fysiotherapeut Bas Wiersum beet de spits af met een duidelijke uitleg over de noodzaak van sporten ( en niet alleen voor ouderen). Martien sloot, na Bas, aan met een update over het project “Hoofdplaat beweegt” waar de dorpsraad mee bezig is. Daar zijn nog wat (flinke) hobbels te nemen.

Hierna kwamen gemeente Sluis en Energiebank Sluis uitleg geven hoe men, met simpele maatregelen, de energierekening omlaag kan brengen. Gemeente Sluis heeft ook een eenmalige subsidie beschikbaar voor de minima.

Na de koffie kwam de nieuwe wijkagent zich voorstellen. Bjorn Pijcke gaf een overzicht over het huidige team wat in Sluis operationeel is en noemde Hoofdplaat het veiligste dorp binnen de gemeente Sluis (uiteraard onderbouwd met cijfers). Tijdens de presentatie van de politie was ook buurtbemiddeling Sluis aanwezig.

Na deze externe sprekers gaf Ine een toelichting op de jaarcijfers 2022, die vooraf aan iedereen waren uitgedeeld. Nadat iedereen het erover eens was dat er geen bijzonderheden waren op financieel gebied nam Martien weer het woord om iedereen mee te nemen in de aanvliegroute voor de kernvisie. Een erg belangrijk document waar we ieders hulp bij nodig hebben. Gezien de interactie die tijdens, en na de vergadering, ontstond snapt iedereen dat “ niets doen” geen optie meer is. We hopen derhalve dat we een groep fanatieke vrijwilligers bijeen kunnen brengen die hier hun schouders onder gaan zetten. Enkele aanmeldingen zijn reeds binnen.

Na afloop van dit interessante onderwerp ging René nog even wat dieper in op de huidige situatie van het dorpshuis  en van de gymzaal.

Vervolgens stond de werkwijze en bezetting van de dorpsraad op de agenda. Na het vertrek van Jeannette en Glenn heeft (gelukkig) Ignaas Carijn zich aangemeld bij de dorpsraad. Ignaas (voor velen bekend vanuit de b&b) stelde zich kort aan de aanwezigen voor.

Na enkele vragen te hebben beantwoord tijdens de rondvraag sloot de voorzitter rond 22.10 uur de vergadering, en was het tijd om even bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje.

Hieronder een foto-impressie. Klik op een foto om de galerij te openen

Opschoondag Westerschelde Hoofdplaat

16 september : Om 09.00 uur verzamelden een kleine 40 vrijwilligers zich in het Dorpshuis, waar de warme koffie al wachtte. Een grote groep Dow-mensen had ook deze keer de moeite genomen om naar Hoofdplaat af te reizen om te helpen bij deze “Clean-up Day”. Jammer genoeg konden we slechts enkele Hoofdplatenaren verwelkomen….. Zonde…

Na een kleine instructie van Martien en Atleta en het uitdelen van zakken en knijpers werd de groep opgedeeld en kon begonnen worden met de schoonmaak. Van de radartoren tot aan Nummer Een werd langs de kustlijn vooral plastic weggehaald. Dat een aantal mensen op de terugweg ook in het dorp nog wat zwerfvuil oppikten was mooi meegenomen 🙂

Terug zo rond 12.00 uur in het Dorpshuis waar de soep en broodjes al klaar stonden. Met een “tot de volgende keer” werd door velen met een goed gevoel afscheid genomen.

Hieronder een aantal foto’s. Klik op een foto om de galerij te openen

Zomerconcert OBK – GO

Een druk bezocht zomerconcert door Oefening Baart Kunst / Geduld Overwint op een zonovergoten park Village Scaldia. Voor de muzikanten zelfs af en toe een beetje te warm. Mooie muziek, de nummers aangekondigd met detail vermelding door Vivian, twee gastspelers en na afloop een tevreden dirigent Joop. Hieronder wat sfeerfoto’s.

Klik op een foto om de Galerij te openen: