Pagina 12: Muziekver.OBK

Beste mensen,

Inmiddels leven we al meer dan anderhalf jaar met Corona-perikelen.

Dit heeft ook gevolgen gehad voor OBK. Er zijn nu al lange tijd geen repetities geweest. Dit ook door ziekte van onze dirigent. We hopen met zijn allen dat hij in september voldoende is hersteld om samen met ons weer te beginnen met de repetities.


Nieuwe leden: Deze zijn nog steeds van harte welkom! Heeft u interesse om OBK muzikaal te versterken, dan kunt u zich altijd aanmelden bij een van de bestuurs-leden. Of loop op een maandagavond eens vrijblijvend de gymzaal in tijdens de repetitie (19.30 – 21.00 uur). Gymzaal is op hoek Deltastraat/Koningin Julianastraat.

Om ook in de toekomst muzikaal actief te kunnen blijven, gaat het bestuur van muziekvereniging OBK binnenkort in gesprek met muziekvereniging Geduld Overwint uit Ijzendijke. We hopen dan ook dat beide verenigingen iets voor elkaar kunnen betekenen. Hier hoort u later meer over.

Vanaf september a.s. worden de taken binnen het bestuur van OBK aangepast:

Voorzitter:              Vivian de Koster

Penningmeester:      Rianne van Os

Secretaris:              Sabine Bentschap Knook

Lid van het bestuur: Marcel Maes, Bianca Wieme en Thuur de Smit

Beste mensen, we wensen u allen een fijne zomer toe en hopen zo snel mogelijk weer eens een mooi concert voor u allen te geven.

Vivian de Koster-Haulez

namens leden en bestuur muziekvereniging OBK