Pagina 12: Muziekver.OBK

Het was voor de meeste OBK-leden al jarenlang een wekelijkse routine: op maandagavond samen repeteren in de Hoofdplaatse gymzaal onder leiding van onze dirigent Joop de Pooter. Begin september konden we eindelijk de draad weer oppakken. Met een twist…

Redelijk wat verenigingen, van wat voor aard dan ook, hebben sinds de coronacrisis te maken met een afnemend ledenaantal. Nieuwe leden werven is moeilijk, maar OBK kan gelukkig rekenen op een trouwe vaste kern waardoor we nog steeds een stabiel aantal leden hebben. Na bijna een jaar geen repetities, optredens, samenkomsten en activiteiten is er niemand afgehaakt. Hoe mooi is dat?

Een voorlopige samenwerking met muziekvereniging Geduld Overwint (GO) uit IJzendijke is inmiddels in gang gezet. Met tussenpozen konden zij wel en niet repeteren; de animo bij muzikanten verminderde en het aantal spelende leden in het groot orkest nam sterk af.

Het is een win-win situatie: De muzikanten van OBK kunnen sinds
lange tijd weer musiceren, en de muzikanten van GO krijgen een extra stimulans om in een volwaardige bezetting te kunnen repeteren. Samen hebben we een mooie bezetting waarmee we met voldoening muziek kunnen blijven maken.

Omdat Joop nog herstellende is sluiten onze leden voorlopig op donderdag aan bij de repetities in IJzendijke. Vaste dirigente Jenny Clauws is de eerste weken afwezig, gelukkig is dirigent Hans den Doelder bereid gevonden om zo lang het dirigeerstokje over te nemen.

Het is wel weer even wennen voor de muzikanten. Als je nu denkt dat ze allemaal fanatiek hebben geoefend tijdens coronatijd dan zit je er flink naast! Dit was hen wel gevraagd maar ach, hoe gaat dat? Thuis
in je eentje blazen of drummen zonder enig zicht op repetities of optredens vindt niet iedereen even leuk. Samen is het veel gezelliger en het klinkt beter. Een enkeling hield het trouwens wél vol!

Tijdens de eerste repetitie hadden sommigen dus weinig ammezuur. Eerlijk gezegd was het zo nu en dan een onsamenhangend geheel door verkeerde toonhoogtes en/of te weinig ademsteun. En met welke ventielgrepen speel je die ene verhoogde noot ook alweer? Iedereen had zijn of haar instrument blinkend gepoetst, nu moet onze ammezuur terug naar een hoger niveau. We gaan er aan werken!

Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we 4 gezamenlijke repetities met GO gehad. De leden van beide verenigingen vullen elkaar goed aan. De instrumenten of partijen die binnen de ene vereniging ontbreken worden vaak ingevuld door de andere. We hebben dezelfde motivatie en kunnen elkaars humor wel waarderen. Het is gezellig, leerzaam, ontspannend en tegelijk soms intensief.

Een aantal van onze muzikanten kan helaas nog niet deelnemen aan deze repetities. Een andere repetitieavond betekent voor sommigen dat het moeilijk te combineren is met bijv. werk. Samen muziek maken doen we het liefst met z’n allen, we kunnen én willen niemand missen.

We hopen dan ook vrij snel over te kunnen gaan naar het oorspronkelijke plan: de ene week op maandag repetitie in Hoofdplaat onder leiding van Joop, en de andere week op donderdag in IJzendijke onder leiding van Jenny. We hebben er alle vertrouwen in dat deze nieuwe samenwerking in de toekomst zal leiden tot mooie optredens. We houden u op de hoogte!

Leden en bestuur muziekvereniging OBK