Pagina 11: In Memoriam Gerard Sijnesael

Wij danken iedereen voor de vele kaarten, fijne brieven en berichtjes die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze broer, schoonbroer, oom en neef

Gerard Sijnesael

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Gerard

in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

Het is mooi te zien dat zijn naam is geplaatst op de plek

waar hij vele uren heeft doorgebracht, 

 boven op de zeedijk in Hoofdplaat.

Broers, zussen, neven en nichten.