Pagina 9: Seniorensoos

Het kon/mocht weer van de heren Rutte en De Jonge. Goed nieuws voor o.a. de Seniorensoos. Op 28 september werd dan ook de uitgestelde jaarvergadering gehouden en de aftrap voor het nieuwe seizoen 2020/2021.

Na opening door Suzie werd er een korte stilte gehouden voor de overleden leden gedurende het afgelopen halfjaar.

En na het nuttigen van een kopje koffie/thee met iets lekkers werd de vergadering voortgezet. Eerst was er het financiële verslag van de penningmeester.

Na het 2e rondje koffie/thee werden de kandidaatsbestuursleden voorgesteld, met name Lucie Thomaes, Ingrid Hollestelle, Fons Soulimans en Rubin Leeuwenstijn. Fons geeft aan dat hij het voorzitterschap op zich wilt nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Het nieuwe bestuur bestaat dan uit bovengenoemden, Marcel Maes en Marie Louise Steijaert.

Er is echter ook een afscheid. Suzie en Marius hebben te kennen gegeven hun bestuursfunctie neer te leggen. Beiden werden bedankt voor ruim 12 jaar inzet voor de Soos. Als dank werd hen een attentie aangeboden.

Na het officiële gedeelte werd er nog een drankje en een hapje aangeboden en werden er 3 ronden bingo gespeeld met mooie prijzen. Ook kreeg een ieder een lootje en werden er 3 prijsjes verloot.

Na een geslaagde middag keerde iedereen met een tevreden gevoel, blij dat dit weer mogelijk was, huiswaarts. Op naar een hopelijk ‘gewoon’ seizoen waarin we weer van alles kunnen ondernemen.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom op dinsdag en donderdag-middag in het Dorpshuis. Kom gerust eens een kijkje nemen en beslis dan of het wat voor U is.

Het bestuur van de Seniorensoos Hoofdplaat

Aftredend: Suzie Scherbeijn en Marius Rijckaert

Het nieuwe bestuur van de Seniorensoos:

vlnr. Ingrid Hollestelle, Marie Louise Steijaert, Rubin Leeuwenstijn (woont in het huis van Ko Blaakman aan het voetbalveld),
Fons Soulimans, Marcel Maes en Lucie Thomaes