Pagina 9: Seniorensoos

Nog net voor aanvang van de zomer kwamen de versoepelingen van de coronamaatregelen. Voor de Soos betekent dit dat we weer Soos-middagen mogen houden.

Dinsdag 15 juni zijn we dan ook gestart. Er was een ploeg om te biljarten, een ploeg om te bieden en om te jokeren.

Het begin is er! We draaien weer op dinsdag- en donderdagmiddag voor de liefhebbers.

In de zomermaanden is het wat deelnemers betreft altijd minder druk. Gelukkig hebben ook enkele koffiedames zich opgegeven om in deze maanden iedereen te voorzien van een kopje koffie of thee.

In september hopen we dan weer als vanouds te kunnen draaien en aan een nieuw Soosseizoen te beginnen (als de situatie op dat moment het toelaat). Er kan met voldoende deelname weer van alles gedaan worden: Kaarten, biljarten, koersballen, rummikubben en wat denkt u van eventueel een ploeg om te krulbollen?

Er is echter een groot probleem. Suzie Scherbeijn en Marius Rijckaert hebben te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid. Beiden om persoonlijke redenen. We respecteren hun beslissing en zullen tijdens de opening in september afscheid nemen van hen als bestuurslid.

Hierdoor is het bestuur wel in grote problemen gekomen. Er zijn nu 2 bestuursleden over, t.w. Marcel Maes en Marie Louise Steijaert.

Met 2 mensen in het bestuur kunnen en willen deze niet door gaan als bestuur. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de Soos.

Daarom een dringende oproep aan u als lid: help de Soos aan een verder bestaan. Geef u op als bestuurslid! Alleen met een voltallig bestuur van tenminste 5 personen kan de Soos blijven draaien. 

Spreekt een van bovenstaande activiteiten u aan en bent u nog geen lid, kom gerust eens langs op een dinsdag- of donderdagmiddag.

De soos is open van 13.00 tot 16.30 uur in de grote zaal van het Dorpshuis.  

Het Bestuur:  Suzie Scherbeijn         voorzitter          06-11958136

                   Marcel Maes              penningmeester 0117-348356

                   Marius Rijckaert         lid                    06-83333785

                   Marie Louise Steijaert  secretaris          06-28304294