Pagina 9: Seniorensoos

Begin december werd er namens de Seniorensoos bij al onze leden een kerstster thuis bezorgd.

Dit samen met een brief over het afgelopen bijzondere jaar. Hierbij ingesloten zat de contributiekaart voor het jaar 2021. Deze keer (vanwege het Coronavirus) dus geen persoonlijk bezoek van de bestuursleden, maar het schriftelijke verzoek om de contributie voor het eind van dit jaar over te maken. Hopelijk hebben velen van u aan dit verzoek voldaan.

Op het moment van dit schrijven, is er nog niet voldoende zicht op.

We hopen toch weer met velen gezellige middagen te beleven zodra de situatie het toelaat. 

Hopelijk kunnen we snel starten in dit nieuwe jaar met inachtneming van de dan geldende regels.

Tot ziens/horens, Het Bestuur.