Pagina 8: Duiven-VZV

Wedvluchtseizoen 2019 behoort al weer enkele weken tot het verleden. Een goed seizoen met mooie vluchten. Enkele weken wat in de war gestuurd door extreme hitte met afgelastingen in de periode dat de jonge duiven begonnen, maar overigens weinig reden tot klagen.

Zoals al aangekondigd in januari stopt de ophaaldienst voor de wedstrijdduiven niet meer bij ons clublokaal “De Vriendschap’.

Met pijn in het hart moeten we erkennen dat de kosten voor ophalen en aanverwante zaken gedurende het laatste decennium zodanig zijn toegenomen dat terugbrengen van het aantal inkorfcentra voor een gezond financieel beheer noodzakelijk werd.

In de praktijk zijn drie centra gevormd. Breskens, Oostburg en Schoondijke. De leden van de VZV hebben gekozen voor korving in Oostburg [3] en Breskens [10]. In de loop van het seizoen hebben twee leden de hokken gesloten voor de wedstrijdsport.

Per vlucht werd een uitslag gemaakt van het inkorfcentrum, plus tevens nog een VZV-uitslag. Begin seizoen was ieder nog VZV-lid. Nu zal voor december door de leden een keuze moeten worden gemaakt betreffende het aansluiten bij een van de overblijvende verenigingen.

Wat hebben we een mooie jaren gekend. Veel liefhebbers, veel duiven en veel gezelligheid. Enkele foto’s in of bij ‘De Vriendschap’ getuigen nog van een reusachtige bloeiperiode in de postduivensport.

Op korte termijn, in oktober nog zullen we met de leden bij elkaar komen met als thema: Wat moeten we nog doen om een en ander netjes af te wikkelen. Zijn er nog bepaalde wensen of ideeën?

Is een 90-jarig bestaan [1932–2022] op een of andere creatieve wijze te vieren?

Natuurlijk gaan we dit najaar, eventueel in januari, het seizoen 2019 VZV-gewijs feestelijk afsluiten met aandacht voor de geleverde prestaties op de diverse vluchten.

Met groet… VZV Krabbe[R].