Pagina 8: Duivenvereniging VZV (Vrij Zinnige Vogel) Hoofdplaat 1932-2019

Het doek is gevallen.

In vergadering bijeen, oktober 2019, hebben we moeten besluiten een punt te zetten achter het bestaan van onze plaatselijke duiven- vereniging. De overblijvende liefhebbers zijn nu volwaardige leden van de duivenvereniging Oostburg of Breskens.

Het is intussen een jaar geleden dat we geconfronteerd werden met het feit dat wij niet langer als inkorfcentrum mochten fungeren. Redenen daarvoor zijn inmiddels tot op de draad doorgenomen [dorpskrant oktober/november 2019].

De vereniging op zich bleef nog bestaan. Er werden wekelijks nog uitslagen opgemaakt. Tussen de regels door draaiden we nog een klein verenigingsprogramma – reden waarom we nu januari 2020 nog een kampioenenmiddag vierden.

Zoals meestal komen bij de viering dezelfde namen weer naar voren. Generaal kampioen VZV [we vormden nog slechts een klein clubje, maar toch..] zoals al vele jaren Herman Calon. Hij scoorde in seizoen 2019 33 maal een 1e prijs.

De kruimels waren voor Herman de Poorter en Tonny Martens met resp. twee en één overwinning.

In het rayon West Zeeuws Vlaanderen en Walcheren verdiende Herman Calon 7x de zegepalm. Tevens waren in de “gouden ringen” competities van Zeeland twee maal een 2e prijs en eenmaal een 5e prijs zijn deel. In de provincie geen hoofdprijs voor VZV-ers.

Als klap op de vuurpijl : Duifkampioenschap jonge duiven Vitesse voor heel Nederland: een 1e en 3e plaats voor Herman Calon. Proficiat !
Piet en Herman de Poorter tekenden voor een 2e en 3e Generaal kampioenschap.

Sportief gezien hebben we voorbije seizoen toch kunnen genieten van mooie sport terwijl de onderlinge sfeer een pluim verdiende. Uiteraard hopen we dat – zij het op een andere locatie – nog een aantal jaren voort te kunnen zetten.

Er werden 3.986 prijsduiven gekorfd plus nog eens een 500-tal trainingsduiven.

In de loop van vele jaren, vele besturen en vele liefhebbers hebben heel wat mensen vroeger en kortgeleden hun beste beentje voorgezet om de vereniging levend, attractief en gezellig te houden.

Behalve de aankleding en invulling van de verenigingsvlucht- programma’s in het vliegseizoen met allerlei aantrekkelijke prijzen beleefden we telkens bij de jaarlijkse tentoonstelling + duiven- en bonnenverkoop, jarenlang onze steun voor de instandhouding van de club, enkele hoogtijdagen. In het gehele westen kon men daar niet aan tippen.

Ik noem geen namen, maar bedankt allen welke in of buiten bestuur hun vrijwillige bijdrage leverden. Eigen belang kwam op de tweede plaats; de club of de sportvrienden gingen voor.

In uren of geld niet uit te drukken. In vriendschap, in overleg, in hulp en dienstbaarheid zorgden zij voor mooie sportbeleving. Zij kleurden het clubgebeuren.

In de laatste 10 jaar, wellicht nog iets langer is dit alles in versneld tempo achteruit gegaan. Een verschijnsel wat de gehele duivensport treft. Van hogerhand werden en worden pogingen in het werk gesteld om deze teruggang geen teloorgang te laten worden.

Hopelijk hebben ze succes.

Het zal duidelijk zijn dat dit mijn laatste bijdrage is aan de Dorpskrant inzake de duivensport, m.n. de VZV Hoofdplaat.

Ook dat boek sluit. Ieder bedankt voor de hulp, de steun, maar vooral voor de sportieve vriendschap die ik als voorzitter en duivenliefhebber van jullie mocht ontvangen.

Krabbe [R]  Hans Riemens