Pagina 7: Tablet Café, Seniorensoos

Dinsdag 5 november 2019 werd er in het Dorpshuis een Tablet Café georganiseerd.

Deze middag werd georganiseerd in samenwerking met Wijkonnekt, een innovatie van de Zorgbalie, Terneuzen.

Het Tablet Café stond onder leiding van George van Lieshout en Sandra van Dierendonck.

Wijkonnekt organiseert Tablet Cafés. Gezellige en leerzame bijeenkomsten waarin u kunt kennismaken met ICT-mogelijkheden om zelfstandig thuis te blijven wonen.  Internet kan helpen om kleine kernen en wijken leefbaar te houden. Beeldcontact via computer, tablet of telefoon kan hier aan bijdragen.

Het eerste deel van de middag werd er – door middel van een presentatie – tekst en uitleg gegeven over de mogelijkheden van zelfstandig en comfortabel thuis wonen. Hierbij werd ook uitleg gegeven over beeldcontact. Tevens was er uitleg over de Live Video Service Vera. Met een druk op de knop heeft u contact met haar voor al uw vragen over wonen, zorg en welzijn.

In het tweede deel van de middag bestond de mogelijkheid om tablets uit te proberen en te zien wat de mogelijkheden hiermee zijn. Er waren verschillende tablets in de zaal geïnstalleerd waarbij ook onderlinge communicatie mogelijk was. Hier werd enthousiast op gereageerd. Er werden volop beeldgesprekken met elkaar gevoerd.

Kortom: Het was een leerzame en gezellige middag waar veel belangstelling voor was.

Wilt u meer weten over beeldcontact en de mogelijkheden hiervan?

Neem gerust contact op met de Zorgbalie, 0115-729990

of info@wijkonnekt.nl