Pagina 5: Update Hoofdplaat 245

Heeft u 2, 3 en 4 juni 2023 al gereserveerd in de agenda? Dan staat Hoofdplaat in het teken van het 245-jarige bestaan. Dat weekend zijn er tal van activiteiten op en rondom de Spuikom.

Helaas heeft Mark, vanwege drukke bezigheden o.a. bij omroep Scheldemond, de kerngroep verlaten. Hij blijft wel nauw betrokken bij het uitvoerende gedeelte maar de tijd ontbreekt hem voor het bestuurlijke gedeelte. Nu we het toch hebben over het uitvoerende gedeelte:

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen en kunnen helpen om de aparte projectjes tot uitvoering te brengen. Dat varieert van het helpen opbouwen van de feesttent, het versieren van de Spuikom enz. Wil je helpen om het feest goed te laten verlopen geef dan even een seintje aan een van ons.

Ondertussen zijn we gestart met het persoonlijk benaderen van een grote lijst met sponsoren. We realiseren ons dat het voor iedereen een lastige tijd is, maar we hebben goede hoop dat er door middel van deze aanpak een mooi sponsorbedrag binnengehaald kan worden. Iets wat we zonder enige twijfel ook nodig gaan hebben met alle stijgende prijzen om ons heen.

Ten tijde van dit schrijven hebben we net onze 1e benefiet Bingo avond gehad en staan Maikel Harte en de mosselmaaltijd nog op het programma. Hopelijk trekken we 3x een volle zaal.

Programma HPL 245 in grote lijnen:

H.S.V. de Schelde Haven trapt het feest af met een viswedstrijd. Afhankelijk van het tij zal deze viswedstrijd 1 of 2 weken voor het feestweekend plaatsvinden.

De vrijdagavond van het feestweekend zal bestaan uit een grote BBQ met daarna muziek.

Zaterdagmorgen starten we traditiegetrouw met een rommelmarkt. De middag staat in het teken van de plaatselijke verenigingen die aan de slag gaan in de tent. Kinderen kunnen knutselen op de Spuikom (afhankelijk van het weer). Voor de allerkleinsten staat er een draaimolen op de Spuikom.

In de vooravond gaat Gin and Juice de aanwezigen al een beetje opwarmen zodat Feest DJ Maarten het vanaf 21.00 uur kan overnemen.

Zondagmorgen zullen de motoren weer ronken tijdens de toertocht met als begin- en eindpunt de Spuikom.  Het Evenementen Comité (EVC) zal daarna een kinderspeurtocht uitzetten. Net na de lunch spelen de muzikanten van OBK & GO het dak eraf tijdens hun concert, gevolgd door een grote bingo en afsluitend een muzikaal optreden van Suitz.

Van alles te doen waarbij we hopen jullie te mogen ontmoeten, het liefst natuurlijk met een pet, polo, T-shirt of vest van Hoofdplaat 245. Tevens zou het heel leuk zijn als we het gehele dorp zoveel mogelijk kunnen versieren. Voor een paar euro koopt u bij ons al een vlaggenlijn die aan de voorkant van uw woning gehangen kan worden.

U wilt wel meedoen maar heeft problemen met het ophangen van deze vlaggenlijn?? Laat de dames van het promoteam dit weten en we komen U helpen.

We houden u middels infoavond(en), en nieuwsbrieven op de hoogte van het verdere verloop.

Groet van Jeannette, Kelly, René, Silvia en Vivian