Pagina 3: Redactioneel

Beste lezers en lezeressen,

Voor u ligt de laatste dorpskrant van 2021. We kijken terug op een bijzonder jaar dat voor velen anders is verlopen dan verwacht. Wij als redactie zijn trots op u: ondanks dat er weinig activiteiten plaatsvonden had u toch inspiratie voor nieuws en verhalen. Daarmee konden we steeds opnieuw een goed gevulde dorpskrant samenstellen. Chapeau! Er zijn een aantal dingen georganiseerd zoals bolwedstrijden en de garage verkoop. De Halloween Fright Night is erg populair, en de Sint brengt ons weer een bezoekje. Hopelijk kunnen de Kerstdagen en Oud op Nieuw weer als vanouds gevierd worden.

We wensen u een fijne, gezellige en vooral gezonde jaarwisseling. Tot in 2022!

Veel leesplezier, de redactie.

Afscheid redactielid

Helaas heeft Mariska besloten te stoppen als redactielid van de dorpskrant.

Het was van korte duur, maar Mariska bedankt!

De redactie.

Bedankt voor uw steun!

Jaarlijks in september/oktober bellen we bij u aan met de vraag of u de dorpskrant financieel wilt steunen. Zoals ieder jaar was u ook nu weer bereid om een duit in het zakje te doen: we hebben in totaal maar liefst € 1.222,00 opgehaald, wat een geweldig bedrag!

Dankzij u allen en onze trouwe adverteerders kan de dorpskrant ook in 2022 worden uitgegeven. Maar wat onze financiële uitgaven betreft zullen we goede afwegingen moeten maken. U kent het wel, alles wordt duurder. Dit geldt zeker ook voor drukwerk, en de kostprijs van papier rijst de pan uit.

Zolang onze kosten op het huidige niveau blijven is er vooralsnog niets aan de hand. We spelen quitte – hebben gelukkig geen schulden maar houden ook niks over (en dat hoeft ook helemaal niet!). Maar wanneer de kosten oplopen is het in de toekomst mogelijk nodig om de prijs per steunkaart te verhogen. Dit doen we pas als het echt niet anders kan.

Was u niet thuis tijdens onze steunkaartenronde en wilt u dat de dorpskrant ook in de toekomst blijft voortbestaan?

Dan ontvangen wij graag uw steunkaartbedrag (€ 3,00 per stuk) op ons rekeningnummer:

NL16 RBRB 0827670869 ten name van Dorpskrant Hoofdplaat, onder vermelding van ‘Steunkaart DK + uw naam + uw adres’.

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Bedankt inwoners van Hoofdplaat, Nummer Een, Slijkplaat en het buitengebied!

Bedankt oud-Hoofdplatenaren, bewoners van Village Scaldia, inwoners uit omliggende dorpen en andere geïnteresseerden!

De redactie.