Pagina 3: Redactienieuws

Beste lezers en lezeressen,

Wij zijn het nieuwe jaar gestart in een nieuwe samenstelling: Leona verliet het schip en Mariska kwam aan boord. Vol vertrouwen zijn we 2021 binnengevaren, we willen volle vaart vooruit! Helaas was er de laatste maanden vanwege de coronamaatregelen weinig deining in het verenigingsleven dus vanuit die windrichting valt er minder te melden. We moeten roeien met de riemen die we hebben en zetten alle zeilen bij om u ook in deze tijd een leuke, boeiende dorpskrant te bezorgen. Hopelijk waait de wind over niet al te lange tijd uit een andere hoek en kunnen we ons gewone leventje zo zachtjesaan weer oppakken. Zorg voor elkaar en blijf gezond!

Veel leesplezier, de redactie.