Pagina 3: Voorstellen DR-Atleta

Nieuw in de dorpsraad

Hallo inwoners van Hoofdplaat, Nummer Een en Slijkplaat.

Mijn naam is Atleta van Boven.

Ik ben sinds een paar maanden lid van de dorpsraad Hoofdplaat en in functie daarvan ben ik gevraagd om mezelf eens voor te stellen.

Velen van jullie zullen me misschien wel kennen van mijn dagelijkse wandelrondjes welke ik, sinds ik hier ben komen wonen in juli 2012, met veel plezier loop.

Ik ben een geboren Zeeuwse maar heb mijn jeugdjaren in België doorgebracht totdat ik de kans kreeg om een eigen onderneming te starten in Breskens. Vandaaruit ben ik verder doorgegroeid naar Groede waar ik een restaurant runde in de mooie Groese Duintjes.

Later, na wat omzwervingen in de horeca, werd ik gevraagd om een kledingwinkel in Knokke te runnen en dat heb ik 9 jaar met heel veel passie gedaan totdat ik geveld werd door een vervelende ziekte. Tijdens deze periode is mijn liefde voor de mensen hier gegroeid en ondertussen zijn we bijna 3 jaar verder.

Toen ik hoorde van de noodkreet over het ontbinden van de dorpsraad ben ik via via terechtgekomen bij de dorpsraad. Zeker omdat Hoofdplaat me zeer na aan het hart ligt en ik hier heel graag woon leek het me niet anders dan normaal dat ik me mag inzetten voor Hoofdplaat en omliggende kernen.

Het roerige en levendige sociale leven wat hier in stand wordt gehouden pleit voor de mentaliteit die hier onder de mensen leeft.

De talloze commissies, ondernemers en bereidwillige vrijwilligers, die altijd klaar staan om allerlei leuke, serieuze en betrokken evenementen te begeleiden, dragen bij aan een heel fijne leefomgeving.

Ondanks het rustige karakter leeft Hoofdplaat.

Verder zijn mijn hobby’s lezen (psychologische thrillers, historische naslagwerken en creatieve maandbladen), schrijven, vrijwilligerswerk op het Hertenpark Groede Podium, genieten van de natuur en omgaan met mensen.

HOOFDPLAAT HELPT!!

Ondertussen is heel de wereld in de ban van Covid-19 (coronavirus) en ook Hoofdplaat, en omliggende kernen, heeft hier mee te maken. Nu we in deze tijd van corona een beperkte leefstijl erop na moeten houden, merk je heel duidelijk de maatschappelijke betrokkenheid in de kernen. De hulpinitiatieven worden de grond uitgestampt en iedereen wil een steentje bijdragen om in de straat, de buurt of het dorp een handje te helpen.

Ondertussen zijn er al verschillende hulpvragen ingediend en hebben we verscheidene vrijwilligers kunnen inzetten, vooral boodschappen doen is een vaak gehoorde vraag.

Ook het schrijnende tekort aan mondkapjes was een goede reden voor velen om hiermee aan de slag te gaan en we zijn daarom heel blij dat ook dit probleem voorlopig is ingedamd.

Niet iedereen is al aan de beurt geweest om hulp te bieden maar er zal er in de toekomst zeker nog een beroep worden gedaan op de overige vrijwilligers, we hopen ook dan te kunnen rekenen op jullie hulp.

Voor nu alvast een applaus!!

We zijn er nog lang niet en ondanks dat we hier in een open leefgebied wonen moeten we alert blijven. Het is daarom ook belangrijk dat we onze lokale middenstand ondersteunen en daar onze inkopen doen, onze grotere klussen bij hen offreren enz. …

Zeker nu alle maatregelen langer gaan duren kunnen we misschien meer ondersteunen om anderen weer te ontlasten. Maak hier gebruik van en contacteer ons. We zorgen dat alle leefregels worden nageleefd en de vrijwilligers betrouwbaar zijn.

De dorpsraad is er om de leefbaarheid van de dorpskernen aangenaam, laagdrempelig en transparant te houden voor elkaar.

Dus spreek ons aan: Maak gebruik van het inloopspreekuur op de 1e maandag van de maand, meldingen via Facebook dorpsraad Hoofdplaat… Een goed en open gesprek maakt meer mogelijk dan je denkt…


In de dorpsraad hebben we gemerkt dat onze vraag om vrijwilligers te charteren ook goed werd beantwoord. Het blijkt wel dat het hulpaanbod hoger is dan de hulpvraag maar we beseffen ook dat er veel hulp wordt geboden via persoonlijkere wegen.

Daar zijn we natuurlijk heel trots op maar toch willen we wel erop blijven aandringen dat de mogelijkheid om hulp te vragen blijft bestaan zolang de Overheid/RIVM de maatregelen niet helemaal heeft versoepeld.