Pagina 1: Dorpsraad

Een nieuw jaar heeft zich aangediend. Het zal wederom een jaar worden waarin wij allen voor flinke uitdagingen komen te staan. Wat gebeurt er verder in Oekraïne, hoe verhoudt zich dat tot de kosten van onze eerste levensbehoeften en ga zo maar door. Spannend, maar het zijn zaken waar wij met zijn allen weinig invloed op kunnen uitoefenen.

Toch moeten we er wel mee bezig zijn, iedere dag opnieuw. Want ook in onze kernen komen er mede-inwoners in de knel door stijgende kosten of beperkte beschikbaarheid van diverse zaken. Vanuit de dorpsraad hebben we het plan opgevat om te starten met een geef-en-neem-tafel in het dorpshuis. iedereen kan hier GEHEEL VRIJBLIJVEND gebruik van maken.

Ondertussen zijn er al meerdere workshops georganiseerd in “ons dorpshuis”. Hopelijk maken er steeds meer inwoners gebruik van deze laagdrempelige manier om er eens een avondje tussenuit te zijn. Er zijn nog meerdere ideeën maar die moeten nog verder uitgewerkt worden. Natuurlijk kijken we ook hoe buurtdorpen dit doen, we hoeven tenslotte het wiel niet opnieuw uit te vinden. We houden u op de hoogte over deze ontwikkelingen.

Speerpunten 2023 voor de dorpsraad:

  • Vinger aan de pols houden inzake planning nieuw rioolstelsel Molenweg en omgeving. Die planning loopt nu al achter dus moeten we allemaal kort op blijven zitten.
  • Na Nummer Een zetten we nu ook in op de verkeersveiligheid, beter gezegd de verkeersonveiligheid, in Hoofdplaat. Hierover is al een oriënterend gesprek geweest met de omwonenden en daar is best wat informatie met elkaar gedeeld. Daar gaan wij nu weer mee aan de slag. Het zijn langlopende trajecten maar wij hebben een lange adem.
  • Nieuwbouw in Hoofdplaat. Hoe mooi zou dat zijn. Iets waar we al jaren mee bezig zijn maar nu het beleid van de gemeente wordt aangepast liggen er wellicht kansen.
  • Westerschelde kustvisie. Een document waaraan wij hebben meegewerkt. Het goedgekeurde document is er, alleen zal een en ander nu tot uitvoering moeten komen. Denk aan sanitaire voorzieningen, beter toegankelijke op- en afritten maar ook een pop up café / foodtruck aan het strandje. Hiervoor gaan we in gesprek met o.a. gemeente en waterschap.

Als laatste melden we dat Ine per 1 januari 2023 officieel is aangetreden als onze penningmeester, en dat we zijn gestart met het herschrijven/ aanvullen van het Ommetje.

Loopt u met een idee, of kunnen wij ergens mee helpen?

U weet ons wel te vinden.

Atleta, Glenn, Ine, Jeannette,

Martien, René en Stephanie