Pagina 1: Dorpsraad

In de laatste editie 2019 van deze dorpskrant waren wij enigszins pessimistisch over het voortbestaan van onze dorpsraad.

Gelukkig hebben 3 medebewoners interesse getoond om toe te treden tot de Dorpsraad. Stephanie en Atleta zijn ondertussen toegetreden, Ine is nog in beraad. We zijn heel blij dat we met deze bezetting weer verder kunnen, maar schroom niet om eens te komen kijken als er bij u ook interesse mocht zijn. Eens meekijken in de keuken van onze dorpsraad geeft geen enkele verplichting.

2020 is gestart met een druk bezocht nieuwjaarsconcert/nieuwjaars- receptie. Meer dan 80 bezoekers vulden de grote zaal van het dorpshuis waar, na de muzikale noten van OBK, een hapje en drankje werd geserveerd. Komt u volgend jaar ook (weer)?

JoVeHo: Na inspanning van diverse bewoners is de JoVeHo (Jongeren Vereniging Hoofdplaat) weer nieuw leven ingeblazen. Zondag 12 januari zijn, direct na de receptie, de werkzaamheden gestart om zo snel mogelijk weer een eigen ruimte te hebben voor de jeugd. TV-scherm is teruggehangen, spelcomputers kwamen tevoorschijn, bankstellen werden aangevoerd. Zoals op de website vermeld zijn ze nu nog op zoek naar een PC die aangesloten kan worden op de muziekinstallatie.

Schone Schelde: Een jaarlijks terugkerende schoonmaakactie langs onze kustlijn. Vorig jaar een mooi groepje bij elkaar maar dit jaar de uitnodiging aan u allen om te helpen ons stukje kustlijn te ontdoen van zwerfafval. Wij zorgen voor grijpers, zakken, handschoenen om de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten maar we zorgen ook voor vers gemaakte soep en broodjes bij terugkomst.

Wanneer:      14 maart.

Hoe laat:       Vanaf 09.30 uur verzamelen in het dorpshuis waar we eerst een bakkie doen.

Aanmelden:   Dat kan bij een van de dorpsraadleden of op: supportervanschoon.nl

Dorpshuis: Als we dan toch aan het schoonmaken/opplussen zijn geslagen dan staat de schoonmaak van ons dorpshuis ook nog op de agenda. We zitten hier te denken aan eind maart maar een exacte datum moet nog gekozen worden. Het zou heel leuk zijn om met zoveel mogelijk bewoners deze klus aan te pakken. Het is niet alleen schoonmaken maar ook b.v. kastdeurtjes recht hangen, stoelleuningen vastzetten, verlichting controleren, stootrand in grote zaal monteren etc. Ik hoop velen van u te zien op deze klusdag.

Kermis: Ja dat leest u goed. In januari zijn we, samen met enkele betrokken bewoners, al gestart met de besprekingen voor kermis 2020. Zoals reeds in een vorige editie te lezen proberen we met z`n allen om de kermis nieuw leven in te blazen en we zijn daarvoor in gesprek met exploitanten. Hopelijk rolt daar wat positiefs uit.

Inloopspreekuren: We gaan onverminderd door met hetgeen we

in 2019 zijn gestart. Op onderstaande maandagen zitten we van 19.00 tot 20.00 uur gereed voor jullie.

3 februari: Jeannette     2 maart: Glenn     6 april: René

11 mei: Jeannette        8 juni: Glenn        6 juli: René

Social media: De dorpsraad zit nu ook op facebook. Zo kunnen wij u nog sneller op de hoogte brengen van belangrijke zaken binnen onze kernen. Volgt u ons al?

Klokkentoren monument: Alle vergunningen zijn rond dus de spade kan de grond in. Voorbereidingen zijn in volle gang. We houden u via de diverse kanalen op de hoogte.

Fietspad Julianastraat: Eind januari / begin februari gaan de gesprekken met gemeente Sluis over een veiligere overgang van het fietspad naar de Julianastraat weer verder. Ook hiervan zullen we u verder berichten.

Evenementen:  In navolging van hetgeen in 2019 is gestart gaan we proberen ook in 2020 wat zaken te organiseren voor ons allen.

Heeft u leuke ideeën? Laat het ons weten, wellicht kunnen we samen iets leuks opzetten.

Genoeg voor deze keer, René.