Pagina 1: Dorpsraad

De zomer is voorbij gevlogen en ten tijde van dit schrijven hebben we de eerste storm alweer achter ons. Een storm die flinke schade heeft veroorzaakt aan het gymzaaltje. De vaste gebruikers, zoals OBK, zijn noodgedwongen uitgeweken naar o.a. het dorpshuis.

U heeft allen verder de actuele zaken in onze recente nieuwsbrief kunnen lezen.

Nog noemenswaardig zijn de gesprekken gevoerd met gemeente Sluis.

Allereerst met wethouder Poissonnier over de staat en het periodiek onderhoud van het dorpshuis. Dat gesprek krijgt nog een vervolg want dat er achterstallig onderhoud is dat valt iedereen wel op.

Een ander gesprek was met voltallig college van burgemeester en wethouders, aangevuld met alle fractievoorzitters binnen de gemeente.

Een boeiend en scherp gesprek waarin over en weer is gesproken over burgerparticipatie.

Een mooi woord, biedt vele kansen maar dan moeten wel alle betrokkenen erachter staan en daar zit nu bij de stads- en dorpsraden de grote twijfel. Die twijfel is niet na één gesprek weg dus zullen er nog vele overlegmomenten volgen.

Atleta neemt overigens namens dorpsraad Hoofdplaat actief deel aan de voorbereidende gesprekken over burgerparticipatie. Als u daar vragen over heeft kunt u bij haar terecht.

Verder nog te melden dat we volop aan het zoeken zijn naar financiële middelen om nieuwe audiovisuele apparatuur aan te schaffen in het dorpshuis. De huidige apparatuur is allemaal verouderd en aan vervanging toe. Wil je goed materiaal aanschaffen dan hangt daar een fors prijskaartje aan. Vandaar dat Jeannette alle subsidieverstrekkers ondertussen heeft aangeschreven. We wachten het vervolg af.

Houd de website van Hoofdplaat en onze facebookpagina in de gaten.