Pagina 1: Dorpsraad

We schrijven dit bericht op 18 april en mensen, wat is er weer al veel gebeurd sinds het vorige krantje in februari. Natuurlijk de tragiek van de Russische inval in Oekraïne. Te triest voor woorden.

Leuker om te melden is dat we ondertussen bijna geen Corona regels meer hebben. Goed voor ons allen en ook goed voor het dorpshuis. Reserveringen komen langzaamaan weer binnen en daar zijn we erg blij mee. Heb je iets te vieren waarvoor je huiskamer te klein is denk dan even aan ons dorpshuis.

We lopen erdoorheen in sneltempo:

 • Medio april heeft Stephanie een AED-training voor nieuwelingen/ herhalingscursus voor gecertificeerden georganiseerd.
  We hebben er 12 inwoners bij die weten hoe de AED te gebruiken in een noodgeval.
 • Vanuit de Muyssenbergstraat is de vraag gekomen om de speeltoestellen daar te laten staan omdat daar nu ook jonge inwonertjes zijn bijgekomen. Dat hebben we besproken met de gemeente en die waren bereid om enkele volledig nieuwe speeltoestellen in de Eurostraat te plaatsen. Alles is besteld maar u weet ondertussen hoe het zit met levertijden. Levertijd is ook de reden dat we nog niet verder kunnen met de nieuwe geluidsinstallatie in het dorpshuis.
 • Het 1e inloopspreekuur met opbouwmedewerkster is geweest. Dat krijgt zonder twijfel vervolg.
 • We zijn een priklocatie rijker. Iedere donderdag kan er bloed worden afgenomen in de doktersruimte van het dorpshuis. Zo hoeven we, op termijn, niet meer naar Breskens, IJzendijke of Oostburg.
 • De mogelijke nieuwbouw ligt weer even stil. Eerst moet er weer een nieuw college met wethouders worden benoemd, pas dan kunnen we verder.

Even wat bredere vermelding is dat we Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben ingeschakeld om, als extern deskundige, te kijken naar de veiligheidssituatie in Nummer Een. Er zullen daar, met goedkeuring van gemeente Sluis, metingen worden verricht waarmee we dan vervolgens naar de wegbeheerders zullen gaan. Ine heeft dit project onder haar hoede.

Hoofdplaat 245:

 • Het kan u niet zijn ontgaan dat de voorbereidingen zijn gestart. De inloopavond was niet druk bezocht maar kort daarna meldden zich enkele enthousiastelingen aan voor de kerngroep. De voorbereidingen voor een leuk programma zijn in volle gang. Zodra dat in de steigers staat houden we weer een infoavond. Hopen jullie daar allen te zien.
 • Om het financiële plaatje rond te krijgen, zo net na 2 jaar Corona, zal een uitdaging worden en dit dwingt ons dus om na te denken over andere manieren om inkomsten binnen te krijgen. Een mooi voorbeeld daarvan is de statiegeldflessen actie die Esther heeft opgezet. WAT EEN SUCCES?

Hopelijk blijven jullie het inleveren van deze flessen tot aan  het feest volhouden zodat we een mooi bedrag hebben gespaard waar bijv. de feesttent van kan worden gehuurd. Alvast onze dank hiervoor.

Dorpsraad:

 • Er gaat wat veranderen binnen ons team. Ine gaat het penning-meesterschap van Jeannette overnemen. Laatstgenoemde blijft (nog) wel deel uitmaken van de dorpsraad en gaat de komende maanden aan Ine uitleg geven en haar inwerken in de materie.
 • Omdat we weten dat Glenn ons op termijn zal gaan verlaten hebben we links en rechts het bericht verstrooid dat we op zoek zijn naar versterking. Goed om te melden dat enkele inwoners zich hebben gemeld om in te stappen. Zodra daar duidelijkheid over is zullen we dat zeker melden. Wellicht via onze nieuwsbrief of op onze jaarvergadering op 20 september. Rene stelt zich op genoemde datum weer beschikbaar als voorzitter voor de komende 4 jaar.

Er ligt een drukke tijd voor ons, hopelijk kunnen we “samen” al deze uitdagingen aan zodat onze kernen leefbaar en gezellig blijven.

Groet, Atleta, Glenn, Ine, Jeanette, Rene en Stephanie.