Pagina 1: Dorpsraad

Een wandeling op deze miezerochtend laat ons beseffen dat de zomer van 2022 nu echt voorbij is. Sinds het laatste dorpskrantje in september staat de wereld nog steeds in rep en roer…..

Jaarvergadering 2022:

De drukbezochte jaarvergadering op 20 september was voor ons een graadmeter voor wat er speelt in Hoofdplaat. De kennismaking met onze nieuwe kernwethouder Cees Liefting is algemeen goed ontvangen en later die avond werd er nog dieper ingegaan op inwonersvragen.

René gaf aan dat hij de volgende 4 jaren weer het voorzitterschap op zich wilde nemen, iets wat unaniem door alle aanwezigen werd goedgekeurd.

De twee sprekers van Veiligheidsregio Zeeland hadden een duidelijk verhaal over brandgevaar en brandveiligheid in en om het huis. Na de pauze gaven twee medewerkers van de gemeente Sluis een toelichting op de wet WMO. Dat dit een hekel en super actueel punt is bleek wel uit de emotionele reacties vanuit de bezoekers.

Verder werden er diverse projecten toegelicht door leden van de dorpsraad zoals de AED-status, Westerscheldekust-visie, woonvisie en nieuwbouw, verpaupering in de kernen, verkeersveiligheid update Nummer Eén, terugblik op de politieke bijeenkomsten voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, energietransitie… allemaal onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid in Hoofdplaat.

Maar ook het financiële plaatje waar ons Dorpshuis komende periode mee te maken krijgt baart ons zorgen, o.a. door de hoge energie- en onderhoudskosten. We hopen dat de berichtgeving over energieplafonds en financiële ondersteuning wat licht en lucht kan brengen. 

Tijdens deze komende moeilijke tijden willen we onder de naam “Saamhorigheid brengt ons Samen” graag wat positieve vibes brengen. Op onze oproepjes voor diverse workshops hebben we leuke reacties gekregen. Nu kunnen we rond de tafel zitten om deze plannen verder uit te werken. We houden u op de hoogte.

Hoofdplaat 245:

De voorbereidingen zijn al in een vergevorderd stadium en ondertussen hebben we al diverse leuke en succesvolle sponsor-evenementen gehad waar ons promotieteam telkens aanwezig is met een goedgevulde kledingstand. Kom zeker eens snuffelen!!!

De statiegeldflessen actie is een grandioos succes gebleken en met nog driekwart jaar te gaan zullen we zeker de magische grens van € 3.000,- bereiken. Dat wordt voetjes van de vloer. Alvast onze dank hiervoor.

Dorpsraad:

Ondanks dat het misschien lijkt dat er weinig gebeurt vanuit de dorpsraad zijn we op de achtergrond druk bezig met heel veel projecten zoals hierboven al vermeld.

Er staan gesprekken gepland met de gemeente en misschien is zelfs hier een mentaliteitsverandering/ ommekeer merkbaar. Via nieuwsbrieven, website en social media zullen we u op de hoogte houden.

Komende periode willen we een paar inloopdagen/-avonden inlassen voor onze inwoners. We hopen samen eens van gedachten te wisselen over hoe het verder moet op het vlak van leefbaarheid voor Hoofdplaat, Slijkplaat en Nummer Eén.

Schoonmaak van het dorpshuis door vrijwilligers.

Eventuele wensen en mogelijkheden samen uitwerken in een doordacht plan zou toch geweldig zijn.

Er ligt alweer een drukke tijd voor ons, maar kan je niet wachten om veranderingen in gang te zetten laat het ons maar weten.

En ondertussen, tijdens dit neer te schrijven, doet het zonnetje weer een kleine poging om door de wolken een beetje extra licht te geven.

Groet, Atleta, Glenn, Ine, Jeanette, Martien, René en Stephanie