Pagina 1: Dorpsraad

Een drukke tijd achter ons, maar zeker nog een drukke tijd in het verschiet. Vorige keer waren we nog bezig de krulbolbaan (af) te bouwen, nu is hij reeds menigmaal gebruikt met als voorlopig hoogtepunt het weekendtoernooi. Jammer genoeg was het geen stralend zonnig weer maar de door een gulle sponsor geschonken tent bracht uitkomst. Ook de klokkentoren is gereed. Als laatste is daar een heel mooi infobord bij geplaatst.

Er lopen meerdere projecten waarbij wij betrokken zijn, de ene is kortlopend, de ander is een project van de lange adem. Hieronder een beknopte opsomming.

Nieuwbouw / slecht onderhouden panden:

Wethouder Ploegaert is op bezoek geweest om, samen met Glenn, Stephanie en Atleta, een rondje door de kern te doen. Ze keken naar mogelijkheden voor nieuwbouw, maar ook naar oplossingen voor minder goed onderhouden panden. Wordt vervolgd.

Toeristische verhuur:

Een ander hot item is de toeristische verhuur van panden binnen de diverse kernen. Daar is reeds genoeg over te lezen geweest in de diverse kranten. Bij de gemeenteraad heeft dit onderwerp gezorgd voor grote verdeeldheid tussen de diverse fracties. Daar is het laatste woord dus nog niet over gezegd.

Westerschelde kustvisie:

We hebben ondertussen het 1e gesprek achter de rug met een afvaardiging van de gemeente om van gedachten te wisselen hoe wij aankijken tegen de kust vanaf Breskens tot aan de Mosselbanken.

Er is voor heel Zeeland een kustvisie gemaakt, alleen dit stukje mooie natuur ontbreekt daarin. We hebben hiervoor een rapport opgesteld en dat besproken/toegelicht. Denk daarbij aan Kustveiligheid, bebouwing, onderhoud, voorzieningen etc.

Schone Schelde:

Op 18 september (World Cleanup Day) gaan we weer, hopelijk met een grote groep vrijwilligers, een paar uur de troep langs de kustlijn opruimen.

In tegenstelling tot andere jaren organiseren wij deze keer deze actie zelf. Grijpers, handschoenen, koffie en soep worden door ons verzorgd.

Politiek Café:

Ondertussen zijn alle fracties aangeschreven/uitgenodigd door Ine, Glenn en Atleta om ten tonele te verschijnen in Hoofdplaat. Er zijn tot nu toe alleen maar positieve reacties ontvangen. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Hoofdplaat 245:

Na het vakantieverlof zullen langzaamaan de 1e (voor)besprekingen gaan plaatsvinden. Zeker nu alle wet- en regelgeving behoorlijk strenger is geworden moeten we heel vroeg starten om alles op tijd (2023) gereed te hebben. Ook hiervan houden wij u op de hoogte want vrijwilligers zijn erg welkom.

Reanimatie:

Wij willen graag kijken of we na de drukke vakantieperiode een Reanimatie / AED cursus kunnen organiseren in het dorpshuis.

Daar is Stephanie volop mee bezig. Daarnaast is ze aan het kijken naar de (financiële) mogelijkheden om een extra AED te plaatsen nabij de Spuikom en wellicht ook in Slijkplaat. Deze apparatuur, inclusief afsluitbare kasten, is behoorlijk prijzig dus die beslissing zal goed doordacht moeten plaatsvinden, hopelijk vinden we ook hiervoor wat sponsoren.

Jaarvergadering:

Zoals het zich nu laat aanzien zal er in november weer een jaar-vergadering kunnen plaatsvinden. De datum moet nog afgestemd worden met de betreffende wethouder. Zodra de datum bekend is zullen wij u informeren.

Overlast: Op verzoek van Woongoed en gemeente Sluis het onderstaande bericht:

  • Overlast m.b.t. woningen van de woningbouw kunt u direct melden bij de woningbouwvereniging:

https://www.woongoed.nl/overlast-melden

  • Overlast m.b.t. gemeente gerelateerde zaken (openbaar groen/onkruid/ geluidsoverlast/ongedierte etc.) kunt u melden op de website van de gemeente Sluis:

https://www.gemeentesluis.nl/Inwoners/Melding_doen

Hou de website van Hoofdplaat en onze facebookpagina in de gaten.

Met groet,

Atleta, Glenn, Ine, Jeannette, René en Stephanie