Pagina 1: Dorpsraad

NOODKREET!!

Het voortbestaan van uw dorpsraad hangt aan een heel dun draadje.

Lucien Schenkels heeft besloten zijn termijn niet uit te zitten. Hij is bezig met enkele externe projecten en kan dat niet meer combineren met de dorpsraad. Hij legt zijn functie binnen de dorpsraad per

14-11-2019 neer. Lucien blijft wel het dorpshuis beheren. Wij begrijpen zijn beslissing maar zien gelijk een lege stoel opdoemen, wat zeg ik, ondertussen 3 lege stoelen. Op deze manier, en met de overgebleven bezetting van Jeannette, Glenn en ikzelf kunnen we de kar niet blijven trekken en zou het zomaar kunnen resulteren in het ontbinden van de dorpsraad in 2020. Als je ziet wat er de afgelopen jaren allemaal gerealiseerd is zou dat eeuwig zonde zijn, maar de keuze van het voortbestaan ligt nu niet meer bij ons. Het is nu aan de inwoners van de 3 kernen.

Dit is weer al het laatste dorpskrantje van dit jaar. Als we vanuit de dorpsraad terugkijken op 2019 schiet ons één woord te binnen: “HECTISCH”. Hectisch omdat we, toen nog, met 4 personen toch teveel hooi op ons vork hebben genomen, denk aan het bijwonen van vergaderingen die in het belang kunnen zijn voor onze 3 kernen, frequent overleg met Gemeente, organiseren en faciliteren van bijv. bevrijdingslunch, FIFA toernooi, en de onlangs gehouden mosselmaaltijd met aansluitend de feestavond.

Maar zeker ook hectisch van buitenaf. Een paar items benoemd: Kernbezoek van Burgemeester en wethouders, Windmolens, Zonne- parken, Calamiteitenweg, het Zeeuwse Landschap dat een groot gedeelte van ‘ons’ bos gaat rooien, de nieuwe voorstellen van Gemeente Sluis inzake afval- en energietransitie, dus eigenlijk het gedoseerd overstappen van de huidige brandstoffen naar meer duurzame oplossingen. En dan is mega-project Switchback nog niet benoemd, daar verderop in de dorpskrant meer over.

We zijn in augustus gestart met onze inloopspreekuren, tot op heden met tegenvallend resultaat, maar de aanhouder wint. Zijn er ideeën, plannen of vragen: spring dan eens binnen. Wellicht kunnen we dan iets voor elkaar betekenen.

Volgend jaar willen we door blijven gaan met het organiseren van zaken die de leefbaarheid van onze kernen ten goede (blijven) komen, maar dat hangt natuurlijk af van hetgeen ik in dit artikel mee ben begonnen, het voortbestaan van de Dorpsraad.

Eén ding wil ik nog even belichten en dat is de Novembermars. 75-jarige bevrijding en 46ste wandelmars. Vanwege de 75 jaar was deze uitvoering uitgebreider dan voorgaande jaren.

Om 08.00 uur was het officiële gedeelte in Hoofdplaat en 3 kwartier later aan de Paulinapolder. Wederom indrukwekkend. Ook hier komt weer naar voor dat we dit zonder vrijwilligers niet voor elkaar zouden krijgen. Vrijwilligers om te stempelen, muzikale vrijwilligers om de Last Post te spelen, vrijwilligers in het dorpshuis en ga zo maar door. Allen dank voor jullie hulp.

Als afsluiting nog wat data voor in uw agenda, de altijd gezellige kerstfair is dit jaar op 14 december. Het bezoekersaantal voor deze fair loopt al jaren terug waardoor voortgang op losse schroeven staat. Kom gewoon eens een biertje , wijntje of een kopje koffie drinken met een verse oliebol erbij en laat ons samen deze traditie in stand houden.

21 december houdt OBK hun kerstconcert en OBK is ook van de partij op 12 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad.

Namens mijn collega dorpsraadsleden, Jeannette en Glenn, wens ik u allen alvast fijne dagen en een goed begin van het nieuwe jaar 2020.

René