Pagina 1: Dorpsraad

Vol met goede plannen en met een sterke bezetting van onze dorpsraad (enkele nieuwe leden stellen zich verderop in dit blad aan u voor) waren we klaar voor alle uitdagingen die voor ons lagen. Althans, dat dachten we.

We hadden de voorbereidingen, en een aparte projectgroep, voor de klokkentoren bij het oorlogsmonument al helemaal opgestart.

De jaarlijkse actie Schone Schelde zou dit jaar in Hoofdplaat extra aandacht krijgen van Omroep Zeeland en de PZC.

De schoonmaak van ons dorpshuis zou dit jaar weer plaatsvinden, en er waren meerdere hele leuke initiatieven vanuit het dorp waar we min of meer bij betrokken waren.

Verder nam Glenn namens de dorpsraad deel aan tal van externe vergaderingen en werkgroepen, waaronder parkeerbeleid Gemeente Sluis, visie op toerisme in de Gemeente Sluis en tal van gesprekken over energie.

Tot 27 februari.

Het begin van een immens grote verandering in Nederland en de rest van de wereld. We raakten allen onder invloed van Covid-19, beter bekend als CORONA. Iedere dag meer besmettingen, meer ziekenhuis- en IC-opnames en helaas ook meer slachtoffers. Van alle hierboven genoemde zaken kon alleen de schoonmaak van het dorpshuis nog doorgaan, daar verderop in de dorpskrant meer over. De rest is allemaal stilgelegd of volledig geannuleerd.

Dorpshuis gesloten, geen spreekuur van de huisartsen, sluiting van de horeca en ga zo maar door.

In plaats van een actie voor het realiseren van de klokkentoren werd het een hulpactie voor de 3 kernen onder de naam “Hoofdplaat helpt”.

Tijdens het schrijven van dit stukje, medio april, is de actie in volle gang en trekt Atleta namens de dorpsraad deze actie, bijgestaan door Jeannette. Ook hier is verderop meer over te lezen.

Lag de dorpsraad dan helemaal stil?

Nee, we lagen niet stil maar ook bij ons stond de veiligheid voorop. We hebben dus vergaderd via Skype, een goed alternatief in deze tijd. Tijdens het rondbrengen van de diverse nieuwsbrieven hadden we beschermende handschoenen aan, hielden de 1,5 meter regel goed in de gaten enz.

Dodenherdenking 2020 zal de boeken ingaan als een herdenking met een lege Spuikom.

De dorpsraad was wel van mening dat men deze herdenking (75 jaar) niet zomaar voorbij konden laten gaan. Het is een sobere herdenking geworden die gefilmd is waarbij de beelden later te bekijken waren op diverse locaties.

Een ander negatief punt dat tijdens deze crisis naar boven kwam is het gebrek aan jonge AED bedieners. Toen er vanuit de stichting ‘Hartslag Nu’ de melding kwam dat 50-plussers tijdelijk niet meer de AED mochten bedienen vanwege besmettingsgevaar bleek het clubje wat overbleef ineens heel klein. Verderop in deze dorpskrant daarover meer.

We hebben van de sluiting van het dorpshuis gebruik gemaakt om wat zaken te regelen die mogelijk anders wat overlast hadden bezorgd. Zo is de gehele elektrische installatie gekeurd en daar waar nodig aangepast, is er een nieuwe gasmeter geplaatst en zijn er (eindelijk) 3 nieuwe klokthermostaten geplaatst voor de verwarming. De boiler is gekeurd, de zonnepanelen zijn nagekeken en gekeurd, de stootrand in de grote zaal is aangebracht, de doktersruimte is voorzien van geluidsabsorberende bekleding, de zolder is deels betimmerd en op het dorpsplein is de nieuwe beplanting aangebracht.

Ik hoop dat we ten tijde van het uitkomen van deze dorpskrant het ergste achter de rug hebben en dat we ons weer langzaam in het normale leven terug kunnen begeven.

Mensen, als we Nederland weer gaan opstarten en de horeca gaat weer open denk dan s.v.p. ook aan de lokale middenstand, die door deze sluiting heel zwaar is getroffen.

Ga eens koffie drinken met iets lekkers erbij, ga een (extra) biertje drinken in het plaatselijke café, ga eens uit eten met vrienden in het plaatselijke restaurant, kortom geef de Nederlandse en Zeeuwse  / lokale economie een oppepper.

Op dit moment weten we nog niet hoe de vakantieperiode 2020 eruit zal gaan zien. Ondanks al deze onzekerheden wens ik u, mede namens mijn collega dorpsraadsleden, een fijne vakantie en

 STAY SAFE   René

4-5 mei 2020

U zult ongetwijfeld gehoord hebben van de landelijke bloemenactie van het nationale 4 en 5 mei comité. De dorpsraad heeft ons monument een tijdje geleden daarvoor opgegeven. Na wat heen en weer contact stond Hoofdplaat op de kaart.😀Ons monument werd dus ook voorzien van tulpen.

Landelijk zijn er slechts 75 monumenten uitgekozen, waarvan slechts 4 in zeeland. Naast Axel zijn wij de enige in Zeeuws-Vlaanderen.