Pagina 19: Evaluatie verkeersveiligheid in Nummer Eén

De bewoners van Nummer Eén maken zich al langere tijd ernstig zorgen over de verkeersveiligheid. Er wordt te hard gereden en de meeste hardrijders blijven ook niet op hun eigen weghelft. Hierdoor is het erg onveilig om vanuit de zijstraten de doorgaande weg op te rijden. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met bewoners die zeer regelmatig met verkeersonveilige situaties worden en werden geconfronteerd.

Met name ouders van gezinnen met jonge kinderen hebben veel zorgen over de verkeersonveiligheid evenals de oudere bewoners van Nummer Eén. Dat er tot nu toe geen slachtoffers gevallen zijn mag een wonder heten.

Er vinden ook regelmatig lichte ongevallen plaats maar deze worden vaak ‘onderling’ geregeld en daarom in het geheel niet geregistreerd.

Het betreft: wegvak Nummer Eén tussen Duivelshoekweg en de Westlangeweg in buurtschap Nummer Eén, in de gemeente Sluis. Lengte van het wegvak is 310 meter en is gelegen binnen een door plaatsnaamborden aangeduide bebouwde kom. Op dit wegvak geldt een maximum snelheid van 50 km/u.

Na herhaaldelijke pogingen om in gesprek te gaan met de gemeente bleek dit heel moeizaam te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat Veilig Verkeer Nederland (VVN) is ingeschakeld om, als extern deskundige, te kijken naar de veiligheidssituatie in Nummer Eén. Er zijn daar, met goedkeuring van gemeente Sluis, metingen verricht vanaf 28 april 2022 tot 30 mei 2022.

De conclusie was dat het wegvak binnen de bebouwde kom niet de inrichting had die voor een veilig gedrag en gebruik voor alle gebruikers van dit wegvak in dit woon- en verblijfsgebied kan zorgdragen.

Naast het ‘verkeersonveilige’ aspect wordt door het gedrag (te hard rijden) van in het bijzonder de bestuurders van motorvoertuigen en de (race)fietsers en het ontbreken van noodzakelijke wegvoorzieningen als trottoirs/voetpaden het prettig, veilig en comfortabel leven in een woon- en verblijfsgebied zoals het buurtschap Nummer Eén is, geweld aan gedaan met alle risico’s van dien.

De bevindingen en aanbevelingen van het complete verslag hebben we voorgelegd bij de betreffende wethouder en haar ambtelijke ondersteuning. Op basis daarvan zijn we in gesprek gegaan en hebben zelfs op een vervolgafspraak met een beleidsmedewerker een eerste plan van aanpak besproken. Deze plannen liggen nu ter bespreking en er is een tekening in de maak met daarop de voorlopig belangrijkste maatregelen om weer een verkeersveiligere situatie te creëren.

Ook Omroep Zeeland is hierbij betrokken geweest en heeft hieraan een item gewijd op 22 september. Deze kunt u terugkijken op Omroep Zeeland: Zeeland 100% verkeersveilig.

We blijven in afwachting 😉 Ine heeft dit project onder haar hoede.