Jaarvergadering Dorpsraad September 2022

Druk bezochte jaarvergadering.

De dorpsraad heeft op 20 september hun jaarvergadering gehouden.

Gelukkig konden we weer in het dorpshuis vergaderen en hadden een 40tal inwoners de moeite genomen om de vergadering bij te wonen.

Bij binnenkomst stuitte iedereen al gelijk op het promoteam van Hoofdplaat 245, dit keer waren het Vivian en Esther. Vest, polo, t-shirt, vlaggen, petten, alles werd door de dames aangeprijsd en verkocht.

Na een korte opening door de voorzitter stelden de nieuwkomers vanuit gemeente Sluis zich zelf voor, hierna stelde Atleta de (nieuwe) leden van de dorpsraad voor. René had aangegeven de volgende 4 jaar weer het voorzitterschap op zich te willen nemen, iets wat unaniem door alle aanwezigen werd goedgekeurd.

Hierna gaven de mannen van Brandveilig Leven een uitvoerige presentatie over brand (on) veilige situaties bij ons thuis. Als klap op de vuurpijl mocht wethouder Liefting als vrijwilliger dienen bij een vlam in de pan actie. Kernwethouder Cees Liefting nam hierna het woord om toelichting te geven op het begrip “Kernwethouder”

Na de pauze gaven 2 medewerkers van gemeente Sluis een toelichting op de wet WMO. Dat dit een hekel en super actueel punt is bleek wel uit de emotionele reacties vanuit de bezoekers.

Vervolgens was het de beurt aan de leden van de dorpsraad om hun projecten kort en bondig toe te lichten. Jeannette en Ine deden het financiële stuk, Stephanie zoemde in op de AED situatie, Atleta sprak ons bij over o.a. wonen en verpauperde panden in de kern, Ine gaf iedereen een update over de verkeersveiligheid in Nummer Een en Glenn keek kort terug op de gehouden politieke bijeenkomsten voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, Martien had meer informatie over o.a de Westerschelde kustvisie.

René nam het woord hierna om het dorpshuis, en de problematiek m.b.t. energie en achterstallig onderhoudt, met ieder door te nemen.

Ondertussen was het programma al behoorlijk uitgelopen en vroeg René om de rondvraag kort en bondig te houden waarna de vergadering werd gesloten.  Als afsluiting bood de dorpsraad iedereen een drankje met versnapering aan.

De dorpsraad kijkt terug op een lange, maar wel geslaagde avond.

Hopelijk tot volgend jaar.

Hieronder een foto-impressie; klik op een foto om de Galerij te openen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *