Mantelzorgers

Geachte heer/ mevrouw,

Dinsdag 10 november a.s. is het weer de landelijke Dag van de Mantelzorg. Op deze dag schenken ook wij als gemeente weer extra aandacht aan mantelzorgers in onze gemeente. Dit doen we door bij alle aangemelde mantelzorgers een mooie attentie te laten bezorgen.
Mantelzorgers zijn personen die (minstens 6 uur per week, voor de minimale duur van drie maanden) voor een naaste zorgen.

Vanwege de corona-crisis zal de invulling van deze dag er iets anders uitzien. Maar juist in deze periode, die voor veel mantelzorgers enorm intensief is (geweest), is het extra van belang om mantelzorgers in onze gemeente in het zonnetje te zetten. En onze blijk van waardering te laten zien. Verder is dit is opnieuw een belangrijk moment om de aanwezige ondersteuningsmogelijkheden bij hen bekend te maken!

Wij willen graag uw medewerking vragen om de bij u bekende mantelzorgers bij ons aan te melden. Let op: Mantelzorgers dienen ieder jaar opnieuw aangemeld te worden. Mantelzorgers die vorig jaar een attentie ontvingen, moeten dus dit jaar opnieuw aangemeld worden.
Wilt u een of meerdere mantelzorgers aanmelden? Dan adviseren wij u dit duidelijk aan de mantelzorger(s) te vermelden zodat de mantelzorger zich hiervoor, indien gewenst, bij u af kan melden. Dit in het kader van de privacywet. (zie hiervoor de bijlage met tips rondom de “AVG” Algemene Verordening Gegevensbescherming)
We vinden het van belang om opnieuw zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken tijdens deze dag. Hoewel we al veel mantelzorgers in beeld hebben, zijn er nog steeds velen die zich hier niet bewust van zijn en niet weten welke mogelijkheden voor ondersteuning ze kunnen raadplegen.

Jonge Mantelzorgers.
Graag willen wij dit jaar ook extra aandacht vragen voor de jonge mantelzorgers (6 t/m 23 jaar). 1 op de 4 kinderen/ jongeren zorgt thuis mee voor een gezinslid. Om deze groep in beeld te krijgen in onze gemeente willen we ook uw medewerking vragen door deze kinderen/ jongeren aan te melden voor de dag van de Mantelzorg. Voor hen zullen we deze dag een speciale attentie bezorgen.
In verband met de AVG is het wel van belang toestemming van ouders te vragen bij aanmelding van kinderen jonger dan 18 jaar. 

U kunt alle mantelzorgers aanmelden tot uiterlijk maandag 26 oktober op verschillende manieren:
– Bij voorkeur digitaal online via bijgaande link: https://forms.gle/xpWmCzzT4c6SGgnx6

– Of via bijgevoegde aanmeldlijst:

   -om deze lijst per mail te verzenden naar mantelzorg@gemeentesluis.nl
  

Na aanmelding ontvangen de mantelzorgers op 10 november een attentie.

Als bijlagen treft u actuele nieuwsbrief aan over mantelzorg en tips rondom de AVG en de aanmeldformulieren die u kunt neerleggen op zichtbare plaatsen op uw locatie.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen, sociaal makelaar Jessica van As. Ik ben bereikbaar via mantelzorg@gemeentesluis.nl of tel: 140117.

Wij danken u van harte voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Jessica van As

Sociaal Makelaar Porthos Sluis
Cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *