Pagina 13: NOTULEN JAARVERGADERING DORPSRAAD

In verband met beperkte ruimte een verkorte versie, voor volledige notulen zie website.

  1. Opening en welkom:

Vivian heet de aanwezigen van harte welkom, speciaal een welkom voor Burgemeester mevrouw Vermue en Jessica van As.

Jessica van As is een sociaal makelaar van Porthos en heeft in 2015 een website gelanceerd maar de website heeft tot op heden weinig belangstelling gekregen.

De website is een cluster voor leefbaarheid en burgerparticipatie. Het is een website voor vraag en aanbod van hulp.

  1. Dorpsraad terugblik 2016 – 2017:

Hierin wordt het gehele jaar besproken, verslag zie stukjes in vorige dorpskranten.

  1. Financiën en kascontrole:

Kascontrole is dit jaar weer gedaan door Hannie Blaakman en Wilma Saaman. Zij hebben deze goedgekeurd. Vivian geeft uitleg over het financieel jaaroverzicht, deze lag ook ter inzage op tafel. Voor volgend jaar wordt er een nieuw team voor de kascontrole gevraagd.

  1. Samenstelling dorpsraad:

Aftredend en herkiesbaar zijn Jeannette Thomaes en Vivian de Koster. De vergadering vindt dit prima. Wel hebben ze laten weten dat ze dit werk nog een jaar gaan doen, omdat ze het belangrijk vinden de 240 jaar Hoofdplaatcommissie te blijven ondersteunen en het strand tot een goed einde willen brengen. Het zou fijn als er nieuwe, eventueel jongere inwoners zich in willen gaan zetten voor de dorpsraad van Hoofdplaat. Het is belangrijk dat de dorpsraad blijft bestaan. Zo houden we Hoofdplaat op de kaart.

Nadia van Parys is aftredend en niet herkiesbaar.

  1. Rondvraag:

Van alle opmerkingen en vragen: Suus Scherbeijn vraagt of het houten beeld van Omer Gielliet nog een plaatsje krijgt?

Het houten beeld is van onze lagere school gekomen. De vergadering vindt de gang van het dorpshuis een goede plaats om hem op te hangen.

  1. Sluiting:

Er is afgelopen jaar veel gedaan door de dorpsraad en de inwoners.

De dorpsraad wil dan ook iedereen bedanken die zich vrijwillig ingezet heeft voor Hoofdplaat, dorpsraad en omgeving. Het is fijn te weten dat we allen te samen veel kunnen bereiken, zowel in het dorp, als bij de gemeente Sluis, als bij de provincie. Maar we moeten er wel kort op blijven zitten.

Lia Brekelman

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *