Pagina 18: Switchback

Op het moment van schrijven is er al heel wat vergaderd over de herdenking van de ‘Slag om de Schelde’ in het najaar van 1944. Deze slag, bekend onder de naam Switchback’ zal dit jaar precies 75 jaar na deze indrukwekkende gebeurtenissen uitgebreid worden herdacht in Zeeland en ook in Zeeuws-Vlaanderen. Een grote manifestatie zal in en om Terneuzen plaatsvinden, maar ook de Gemeente Sluis met al haar kernen zal meedoen met deze herdenkingen.

Hoofdplaat kan en mag daar natuurlijk niet in achterblijven. Met onze traditionele Bevrijdingsmars gedenken wij zelfs ieder jaar vooral onze Canadese bevrijders. Ook nu wil Hoofdplaat, 75 jaar geleden als eerste dorp in de vuurlinie na de landing in de Braakman, tonen hoe een en ander toen moet zijn verlopen.

Een aantal vrijwilligers is door de Dorpsraad gevraagd om wat plannen op te zetten en deze verder te ontwikkelen. De bedoeling is om alles in oktober / november plaats te laten vinden. De definitieve uitwerking en datums (weken) moeten nog bepaald worden.

Diverse plannen nemen intussen al behoorlijk vorm aan. De uitvoering ervan hangt ook af van de mogelijk te ontvangen financiële steun van de gemeente, waarvoor een begroting is ingediend. Op de goedkeuring zitten we nu te wachten, want die is mede bepalend over wat we kunnen uitwerken.

Een paar voorbeelden van de initiatieven waarover nu gedacht wordt:

Het plaatsen van een ‘herdenkingsbankje’ bij het monument aan de Spuikom; het plaatsen van een klokkenstoel bij hetzelfde monument; een foto-route met oorlogsfoto’s langs het begin van de Bevrijdings-mars; een dronefilm route Braakman-Hoofdplaat; een tentoonstelling met zowel oude foto’s (’40-’45) als voorwerpen; geschreven interviews met oorlogsgetuigen; video-interviews met oorlogsgetuigen; medewerking van kunstenaars aan expositie; speciale plaatjes op de gedenkstenen van de Bevrijdingsmars; oude spelletjes voor de kinderen;…………… enz.

U ziet, er zit heel wat in de pen en afhankelijk van de eerder genoemde noodzakelijke subsidie kan er ook heel wat gebeuren. Op de website www.Hoofdplaat.com zal het verdere verloop steeds getoond worden.

 Hoewel we al heel wat spulletjes binnen hebben zoeken we nog steeds naar foto’s (familiealbums), voorwerpen, verhalen, kortom alles wat met de periode 1944-1945 in Hoofdplaat te maken heeft. Als u wat heeft, dan graag contact opnemen met één van de hieronder genoemde vrijwilligers.  Alvast bedankt en natuurlijk…. als het zover is zullen we zeker nog helpende handen nodig hebben.

 Met vriendelijke groeten,

De Hoofdplaatse Switchback – groep

Glenn Priester, Ies Jacobse, Johnny van Voren, Annie Vermeere,

Adri en Marjan Voogdt.

Toegezegde assistentie: Rianne van Os en Maikel Verdonck.