Pagina 12: Muziekver.OBK

Beste mensen,

Als eerste willen we een ieder die gedoneerd heeft, middels het kopen van donateurskaarten of een gift bij rondgang met de pot hartelijk danken.

Rondgang met de Pot:

Hoofdplaat: opbrengst € 619,51.

Nummer Een, Slijkplaat en Sasput: opbrengst € 116.55.

Wegens ziekte van onze dirigent Patrick Geerts heeft OBK op dit moment een vervangend dirigent, mevrouw Anne Marie Jansen uit Kloosterzande.

Zij bereidt OBK voor op het nieuwjaarsconcert op 14 januari 2018.

We hopen dat Patrick daarna voldoende hersteld is en zijn werkzaamheden weer kan hervatten.

In 2018 bestaat OBK al 120 jaar. Een mijlpaal die gevierd moet worden. OBK organiseert daarom in het feestweekend van Hoofdplaat 240 jaar een muziekfestival. Hoe en wat precies, daar moet nog een (muziek)nootje over gekraakt worden.

Indien er nog iemand interesse heeft om OBK muzikaal te versterken, dan kan hij of zij zich altijd aanmelden bij een van de bestuursleden.

Of loop op een maandagavond tijdens repetitie (19.30-21.30 uur) de gymzaal eens binnen.

Vivian de Koster Haulez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren ongeveer veertig mensen die van de muziek kwamen genieten. Deze dag hebben de leden aangegrepen om ook een BBQ te organiseren en gezellig samen te zijn.

Op 14 juli hebben leden van OBK meegedaan met het Muziekfestival in Cadzand Bad. Na de zomervakantie start de samenwerking met muziekvereniging Breskens Groede. Deze muziekvereniging wordt gedirigeerd door Erik Provoost. De beide korpsen gaan dan samen het concert voor 4 november in de SOW kerk te Breskens voor- bereiden. Beide verenigingen kunnen door samen te werken elkaar versterken.We hopen dan ook dat de mensen van Hoofdplaat de moeite willen nemen om op die dag naar Breskens te gaan om het concert te beluisteren. Zal zeker de moeite waard zijn.

Verder is er binnen het bestuur van OBK nog wat veranderd. Corrie Spinnewijn is afgetreden als secretaris en uit het bestuur gegaan.

Huidig bestuur: John Bolsius (voorzitter) Vivian de Koster (nieuwe secretaris) Marcel Maes (penningmeester) Thuur de Smit en Folkert Jonkman.

Indien er nog mensen zijn die interesse hebben om zich vrijwillig in te zetten voor de muziekvereniging (lid bestuur, helpen oud papier ophalen iedere 3e zaterdag van de maand, rondgang pot), dan kan men zich aanmelden bij een van de bestuursleden.

De verkoop van het fotoboek: Hoofdplaat, Stil Zeker? Van Peter Verdurmen heeft voor OBK 450,- euro opgebracht. Iedereen die het boekje heeft aangeschaft, doneerde zo 2 euro aan OBK. Langs deze weg, bedankt voor jullie bijdrage.

Vivian de Koster-Haulez