Pagina 12: Muziekver.OBK

Namens leden OBK de beste wensen voor 2018.

Tijdens het nieuwjaarsconcert werd OBK gedirigeerd door Anne Marie Jansen uit Kloosterzande. Ze heeft samen met de leden van OBK drie maanden hard gewerkt om dit concert mogelijk te maken. We hebben na het concert veel positieve reacties gekregen, waarvoor dank.

De leden van OBK hebben van de dorpsraad een roos in ontvangst genomen, deze werd geschonken ter ere van het 120-jarig bestaan van muziekvereniging OBK.

Ook allemaal hartelijk dank voor het klaarzetten van het oud papier op de 3e zaterdag van de maand. Ook dit jaar wordt het papier weer op de 3e zaterdag van de maand opgehaald. Dit is een onmisbare bijdrage om OBK in levende lijve te houden.

Net als nieuwe leden. Deze zijn ook van harte welkom.

Dus indien er nog iemand interesse heeft om OBK muzikaal te versterken, dan kan hij of zij zich altijd aanmelden bij een van de bestuursleden of loop op een maandagavond tijdens repetitie (19.30-21.00 uur) de gymzaal eens in.

Helaas is onze dirigent Patrick Geerts gestopt, na tien jaar voor OBK gestaan te hebben. Het aantal leden van OBK is helaas met zijn weggaan geslonken, want ook zijn vrouw en kinderen hebben afscheid genomen van OBK.

Gelukkig hebben we de voorganger van Patrick, dirigent Joop de Pooter bereid gevonden om in dit feestjaar OBK voor te bereiden op het concert tijdens muziekfestival in feestweekend op zondag 3 juni.

Sjoukje Pielaet 12,5 jaar lid van O.B.K.

NB: OBK doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne 2018.

Vergeet u niet te stemmen voor onze vereniging? Wij stellen dit erg op prijs!

Vivian de Koster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren ongeveer veertig mensen die van de muziek kwamen genieten. Deze dag hebben de leden aangegrepen om ook een BBQ te organiseren en gezellig samen te zijn.

Op 14 juli hebben leden van OBK meegedaan met het Muziekfestival in Cadzand Bad. Na de zomervakantie start de samenwerking met muziekvereniging Breskens Groede. Deze muziekvereniging wordt gedirigeerd door Erik Provoost. De beide korpsen gaan dan samen het concert voor 4 november in de SOW kerk te Breskens voor- bereiden. Beide verenigingen kunnen door samen te werken elkaar versterken.We hopen dan ook dat de mensen van Hoofdplaat de moeite willen nemen om op die dag naar Breskens te gaan om het concert te beluisteren. Zal zeker de moeite waard zijn.

Verder is er binnen het bestuur van OBK nog wat veranderd. Corrie Spinnewijn is afgetreden als secretaris en uit het bestuur gegaan.

Huidig bestuur: John Bolsius (voorzitter) Vivian de Koster (nieuwe secretaris) Marcel Maes (penningmeester) Thuur de Smit en Folkert Jonkman.

Indien er nog mensen zijn die interesse hebben om zich vrijwillig in te zetten voor de muziekvereniging (lid bestuur, helpen oud papier ophalen iedere 3e zaterdag van de maand, rondgang pot), dan kan men zich aanmelden bij een van de bestuursleden.

De verkoop van het fotoboek: Hoofdplaat, Stil Zeker? Van Peter Verdurmen heeft voor OBK 450,- euro opgebracht. Iedereen die het boekje heeft aangeschaft, doneerde zo 2 euro aan OBK. Langs deze weg, bedankt voor jullie bijdrage.

Vivian de Koster-Haulez