Pagina 9: Seniorensoos

Dinsdag 21 mei 2019 was de jaarvergadering van de Seniorensoos.

44 personen waren hierbij aanwezig.

Na de opening door de voorzitster werd er een ogenblik stilte gehouden voor de zieke en overleden leden van het afgelopen Soosjaar. Er volgde een jaaroverzicht van de activiteiten en een financieel overzicht.

Na het officiële gedeelte werden er een drietal bingoronden gespeeld en was er nog een verloting. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje. De middag werd afgesloten met een broodmaaltijd.

Na de jaarvergadering is het officiële soosjaar klaar en begint het nieuwe jaar weer in september.

Het is echter gebleken dat er in de zomermaanden ook behoefte aan invulling van de dinsdag- en donderdagmiddag is, zodat de Soos toch openblijft voor de liefhebbers.

In juni hebben we natuurlijk nog onze jaarlijkse reis, waar ook altijd veel animo voor is. Juli en augustus zijn dan wat slappere maanden maar zoals gezegd, de Soos is open voor de liefhebbers.

En in september starten we dan weer met een nieuw programma.

Het bestuur probeert elke maand iets anders in te brengen dan een gewone kaart- en biljartmiddag.

In 2019 zal dat in september de opening met bingo zijn, in oktober een prijskaarting, in november een gezellige middag in samenwerking met de Zonnebloem en in december de Kerstviering.

Natuurlijk willen wij graag nieuwe leden verwelkomen, dus bent u 50 jaar of ouder, loop eens binnen in het Dorpshuis en proef de gezelligheid.

Ook is er dringend behoefte aan aanvulling van het bestuur.

Dus kom eens langs op dinsdag- en/of donderdagmiddag en misschien wordt u wel lid en zelfs bestuurslid!

Namens het bestuur, Marie Louise