Pagina 8: Duiven

Vrijzinnige Vogel 2018

Het einde van weer een actief duivenseizoen is enkele weken geleden aangebroken.

Meer en meer krijgen we m.i. ook in onze sport te maken met de invloeden van de klimaatverandering. Wat was het mooi en wat was het warm.

Duivenlossingen in het weekend bleken dankzij de goede vluchtvoorwaarden weinig of geen problemen te geven. Uitzondering hierop was, een enkel weekend dat de temperatuur zodanig hoog opliep dat de duiven een weekendje thuis mochten blijven. Een verschijnsel trouwens wat zich de laatste jaren telkens weer voordoet. Wat mij betreft een terechte beslissing om de duiven dan op het thuishok te houden.

Een welkome rustperiode voor duif en “liefhebber” is ingegaan. Toch is het nu al tijd om aan een volgend seizoen te denken. De duiven moeten goed kunnen ruien en gezond de winter ingaan. De liefhebber zorgt voor goede voeding en verstrekt mineralen en vitamines. Een zacht verenkleed moet nu gevormd worden. Ook dient gedacht te worden aan het vrijhouden van parasieten en het bestrijden van evt. besmettingen.

Wat hebben “wij en de duiven” gepresteerd in 2018?

In 2018 werden in totaal 4970 duiven [inclusief 872 invliegduiven [=training]] op reis gestuurd. Meer dan 90% hiervan neemt ook deel aan het Samenspelverband Walcheren/West Zeeuws Vlaanderen en aan de provinciale vluchten.

In de vereniging werd 33 maal een eerste prijs behaald.

Top drie-winnaars hierin H. Calon, P. de Poorter en J. de Ruijsscher.

In het Samenspelverband 6 keer een VZV-winnaar en in de Provincie

2 maal. Winnaars kampioenschap West Z.Vl.: H. Calon en de Ruijsscher.

Samenspelkampioen: H. Calon Vitesse Jong, Asduif Jong en Generaal. In de afdeling Zeeland H. Calon 2 x 2e en 1 maal 3e. [N.B.: In de diverse categorieën zijn heel wat “kampioenen“ aan te duiden.)

Wij – VZV – kunnen er zeker tevreden mee zijn. We gaan nu richting winter. Donkere dagen komen er aan. Liefhebbers gaan eind november, bij het beëindigen van de rui, een keuze maken. Gaan we voor de winterkweek [= koppeling eind november/begin december] ?

Via bijlichten en aanpassen van de voeding worden de bezwaren van vroeg donker en lagere temperaturen vrijwel opgeheven, of wachten we tot de feestdagen rondom kerstmis of nog later richting eind januari? Ieder maakt zijn eigen keuze. Het doel is gelijk: een aantal fraaie jonge duiven te kweken zoals op bijgaande foto.

Telkens weer hoop voor de toekomst op de wedvluchten en plezier in het houden van duiven.

Hopelijk gezond de winter door…

Krabbe[R].

Een herfst- en winterplaag voor duif en “melker”.