Pagina 8: Duiven

Vrijzinnige Vogel 2019

Bij het op papier zetten van dit schrijfsel naderen we het eind van de eerste maand anno 2019 al weer. Alhoewel, kun je dat nog wel zo zeggen in het tijdperk van computer, laptop en tablet. We mochten al even proeven aan de winter. De sneeuwschuivers werden bovengehaald, maar de schaatsen bleven nog in het vet.

De “liefhebbers” wachten met smart. Voor de vroege opstaanders kwam de “super wolfbloedmaan” in beeld.

In de huidige grijsgrauwe periode wat betreft de weers-omstandigheden worden de dagen stiekem toch al weer wat langer. De narcissen vertonen de eerste knoppen, de els zijn  vroege “elzenkatjes”.

Het is in deze tijd ook dat we als vereniging de kampioensmiddag organiseren. Een gezellig bijeenzijn met maaltijd en uitreiking van de trofeeën. Gezien de gemiddelde leeftijd tevens het moment voor sterke verhalen uit de oude doos. De middag werd goed bezocht en de winnaars 1, 2 en 3, Herman C., Piet en Herman de P. kregen een spreekwoordelijk schouderklopje. Een trofee en de nodige eer werd hun deel. Zeeland deed dat al voor zijn leden in november en West Zeeuws Vlaanderen/Walcheren is in februari aan de beurt. Aldus einde seizoen en de hoopvolle wensen voor een nieuw vluchtjaar.

Vorig jaar was er een probleem met het aanleveren van de vaste voetringen. Uiteindelijk is alles in orde gekomen.

Nu echter viel er als koude douche op 16 januari een mail binnen vanuit het bestuur van de afdeling Zeeland. Vanuit geruchten de laatste maanden wisten we dat er grote veranderingen binnen de duivensport op til waren. We wisten in feite ook al langer dat er maatregelen genomen moesten worden.

De duivensport is een heel kleine sport geworden. Minder liefhebbers, minder duiven en hoge reiskosten. De reiskosten worden uiteindelijk betaald vanuit het aantal deelnemende duiven. Dus minder duiven betekent hogere vervoersprijs per duif. Maar ook dat kent zijn grens.

De afdeling Zeeland is de kleinste van Nederland. Om de totale financiële huishouding gezond te houden moet er zoals op vele gebieden bezuinigd worden. Deze bezuiniging wordt zoals het er nu voor staat verwezenlijkt door het aantal ophaalplaatsen voor de duiven aanzienlijk te beperken.

Minder kilometers, minder tijd nodig voor de chauffeurs, minder containerwagens leidt tot lagere onkosten. Consequentie voor Hoofdplaat : hier zullen niet langer duiven worden opgehaald. Het aantal liefhebbers van de VZV en de aantallen deelnemende duiven voldoen niet aan de criteria van de afdeling voor behoud van de ophaalplaats. Waar we [nog met 13 leden] niet op zaten te wachten, maar waarvan we wisten dat het er op termijn zat aan te komen, gaat nu gebeuren. We zullen samenwerking moeten zoeken met een der buurtverenigingen om elders onze duiven voor de wedvluchten te kunnen korven. Overigens was dit op langere wedvluchten al langer het geval. Deze en volgende weken zullen we verder in overleg gaan om onze sport toch nog te kunnen blijven beoefenen.

Uiteraard hopen we tijdens de overlegmomenten goede en aanvaardbare oplossingen te vinden voor de nieuwe situaties.

Hoe dan ook: De seizoensvoorbereidingen zijn alweer van start gegaan. Immers, ook hier “vliegt” de tijd.

Hopelijk kunnen we van seizoen 2019 toch weer een mooi, sportief en vriendschappelijk “duiven” jaar maken.

Namens de VZV een goede afronding van de winter en veel gezondheid toewensend.

Krabbe [R].