Pagina 1: Dorpsraad

We schrijven weer al een stukje voor de 3e dorpskrant dit jaar en er is best wel wat te melden.

Ø Algemene stads- en dorpsraden bijeenkomst.

2x per jaar organiseert Gemeente Sluis dit soort bijeenkomsten.

Bepaalde actuele zaken staan dan op de agenda maar daarnaast is er zeker ruimte om als dorpsraden onderling eens bij te praten hoe het in de verschillende kernen eraan toe gaat. Een van de zaken die steeds als probleem terugkomt in nagenoeg iedere kern is ‘hoe bereik je alle inwoners’. Inderdaad een punt waar wij ook mee kampen.

Digitaal (via e-mail) bereik je niet iedereen, per post flyer (zoals we nu doen) is haalbaar maar kost best wel wat aan kopieerkosten.

Overige dorpen hebben een WhatsApp groep waarbij ze in korte tijd heel veel bewoners bereiken, maar gezien de leeftijdsverschillen in onze kernen lijkt me dat ook niet volledig de lading te dekken.

Toch zullen we hier snel iets mee moeten gaan doen want er komen steeds meer zaken vanuit de Gemeente onze kant op waarover we, als dorpsraad, iedereen willen inlichten en hopelijk ook willen laten meedenken.

Een ander punt wat in de overige kernen best succesvol is te noemen is het maandelijks inloopspreekuur. In onze kernen was dit spreekuur slechts 1x per jaar voorafgaand aan de jaarvergadering. De succesverhalen vanuit andere kernen heeft ons doen besluiten om hier, vanaf Augustus 2019, ook voor onze kernen mee te starten.

Inloopspreekuur Dorpsraad: iedere 1e maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur.

Wie er dan namens de dorpsraad aanwezig is staat op de website van Hoofdplaat en zal tevens op het publicatiebord in het dorpshuis komen te hangen.

Ø Bezoek Burgemeester en wethouders.

Op 24 juni heeft genoemd college een bezoek gebracht aan Hoofdplaat. Een vast programma waarbij de dorpsraad een voorstel kan doen qua invulling.

Vanuit de dorpsraad is de aandacht gevraagd voor de kleinere éénmansbedrijfjes binnen onze kernen. Veelal jonge mensen die een bedrijfje opstarten, danwel overnemen van de vorige generatie. Als je eens goed rondkijkt zijn het er binnen onze kerngrenzen best wel wat. Op ons verzoek heeft het College een bezoek gebracht aan het gecombineerde bedrijf ‘De Graanzolder’ en zij waren aangenaam verrast over de aldaar toegepaste technieken in de veehouderij.

Daarna is het College gaan dineren in ‘De Vriendschap’.

Vanaf 19.00 tot 20.00 uur heeft de dorpsraad vooroverleg gehad met het college en daar wat pijnpunten op tafel gelegd. Vanaf 20.00 uur was het open inloop voor iedereen.

Helaas viel hier de opkomst erg tegen, wellicht te maken met de hoge temperatuur van die dag, toch jammer. Een uitgesproken kans om de beleidsmakers van onze gemeente, heel laagdrempelig, eens te spreken.

Voorafgaand aan het bezoek is u gevraagd om een enquête in te vullen. De score daarvan was ongeveer 10% en daarmee liggen we in de lijn van de overige kernen. Persoonlijk vindt ik dit nog steeds erg laag.

Vanuit die enquête zijn er wel wat zaken boven komen drijven waar wij, als dorpsraad, iets mee kunnen en ook gaan doen.

Een verslag van de bijeenkomst is te lezen op de website van Hoofdplaat. Indien u geen toegang heeft tot internet zijn we graag bereid om een papieren versie bij u af te leveren.

Ø Energie en afval.

2 punten die mega-belangrijk zijn en waar we dus graag in betrokken willen zijn vanuit onze 3 kernen.

Ik heb het al vaker aangegeven, onze huidige dorpsraad is veel te klein om ieder punt zelf aan te pakken. Gelukkig hebben we mensen van buiten de dorpsraad die, op projectbasis, in en bij willen springen.

Voor de energie problematiek voert Glenn, bijgestaan door Vivian, heel frequent gesprekken met Gemeente Sluis.

Inzake het afvalbeleid is het een heel ander punt. Daar werden we tijdens de algemene vergadering (eerder genoemd) geconfronteerd met een voor aangenomen besluit binnen de gemeente.

We hebben het, door samenspraak vanuit alle kernen, nog voor elkaar gekregen om de definitieve besluittermijn enkele weken te vertragen.

Het nieuwe plan is best ingrijpend en gaat ons allemaal aan. Plan lag ter inzage in het dorpshuis en staat op de website van Hoofdplaat.

Ø Dorpshuis.

In de vorige dorpskrant is aangegeven dat we wat meer activiteiten vanuit het Dorpshuis willen organiseren.

Ondertussen liggen de bevrijdingslunch en het Fifa 2019 toernooi achter ons. De lunch was gezellig druk, het Fifa toernooi viel qua opkomst wat tegen. Verderop in de dorpskrant een verslagje van dit evenement. Uiteraard gaan we verder met organiseren.

Zo kunt u alvast 26 oktober in uw Agenda zetten. Dan wordt er, aansluitend op operatie Switchback, een feestje georganiseerd met een mosselmaaltijd. We zullen u hierover vroegtijdig informeren.

Ø Overig.

Er is vanuit de Gemeente Sluis ook dit jaar weer een nieuwe bewoners- bijeenkomst georganiseerd. Glenn heeft hier Onze kernen vertegenwoordigd. We hebben er 7 nieuwe bewoners bij gekregen het afgelopen jaar. Allen welkom!

In juni werden we helaas geconfronteerd met een kapot glas aan de Abri op de dijk ‘Het Praathuis’. Er is nieuw glas besteld maar juist in de vakantieperiode laat dit allemaal wat langer op zich wachten.

 Gemeente Sluis is zich bewust van het steeds groter wordende probleem van de hondenpoep. Daarvoor zijn er, als proef, een aantal nieuwe dispensers besteld. Hoofdplaat krijgt er daar één van, zoals gezegd als proef.

Het ligt natuurlijk aan de ‘baasjes’ hoe hiermee wordt omgegaan, maar dat het ook in onze kernen af en toe leidt tot frustratie en spanning mag duidelijk zijn.

Namens de dorpsraad heb ik, middels een brief, onze zorg uitgesproken over het steeds vaker openstellen van de Calamiteitenweg. Het toenemende verkeer heeft direct invloed op Hoofdplaat. We gaan kijken of we hier, na de vakantieperiode, in overleg kunnen met o.a. Dow.

Samen met gemeente Sluis zijn we, op mijn verzoek, aan het werken aan een nieuwe beheerdersovereenkomst voor het Dorpshuis. De vorige overeenkomst is oud en niet meer van deze tijd.

Zelf ben ik, samen met Gemeente Sluis, aan het kijken om de belijning, indeling en bebording van onze Spuikom wat duidelijker te maken. Steeds vaker wordt dit “parkeerterrein” gebruikt voor dagrecreatie. Op zich geen probleem zolang het beheersbaar blijft.

Ik hoor de afgelopen weken wat negatieve geluiden over de Kermis.

“Er staat zo weinig, nog niet eens een draaimolen”.

Wellicht een mooi gespreksonderwerp voor het inloopspreekuur want ik zie wel mogelijkheden om de kermis weer wat levendiger te maken voor met name de doelgroep waarvoor hij bedoeld is.

Een heel verhaal, er is ook best veel gebeurd de afgelopen maanden.

Namens mijn collega’s van de dorpsraad hopen wij u te mogen ontmoeten op een van de inloopspreekuren de komende maanden.

Met vriendelijke groet, René Verstraete