Pagina 1: Dorpsraad

Beste medebewoners,

De tijd vliegt voorbij, de lente dient zich aan en het leven in onze kernen gaat rustig door. Alhoewel; er is de afgelopen tijd veel commotie geweest vanwege het Nuon plan om een onderzoek te gaan starten naar vervanging van de 5 windmolens.

Op zulke momenten zie je de saamhorigheid van onze kern.

Binnen enkele dagen na het verontrustende nieuws was de oude actiegroep nieuw leven ingeblazen, kwam de dorpsraad bijeen en meldden zich ongeruste bewoners die gebruik wilden maken van het spreekrecht bij de Raadsvergadering.

Mede door de inzet van de bewoners, voornamelijk gestuurd vanuit de actiegroep, heeft de gemeente Sluis geen medewerking verleend aan Nuon. Dat plan gaat dus weer voor een tijdje in de koelkast.

Een ander punt wat ons nu al enkele malen is gemeld vanuit het dorp: Vandalisme. Ja, u leest het goed, Vandalisme. Nu is weer de kijker bovenop de dijk bekrast met een scherp voorwerp waardoor het zicht vele malen minder is. Vernieuwen van de glazen zal een gevolg zijn wat weer behoorlijke kosten met zich mee zal brengen. Jammer.

Ondertussen zijn vanuit de Dorpsraad de Woningbouwvereniging en de Veiligheidsregio (Brandweer) bezocht. De Woningbouw-vereniging heeft, zoals verwacht, geen nieuwbouw maar ook geen renovatieplannen op korte termijn. Wel is ons gevraagd nogmaals bij alle huurders te benadrukken dat overlast, in welke vorm dan ook, steeds gemeld dient te worden.

Bij de brandweer hebben ze een overzicht gemaakt van alle beschikbare brandkranen in alle 3 de kernen. Die zal binnenkort, als aparte Dorpsraad nieuwsbrief, rondgebracht worden. Dringende vraag van de brandweer om niet op deze  brandkranen te parkeren.

Onlangs is er weer een “Schone Schelde” actie geweest. Leuke club vrijwilligers, zelfs van over de landsgrenzen. Zij verzamelden zich in Hoofdplaat om – gewapend met grijpers, handschoenen en veiligheidshesje – een stukje kustlijn te ontdoen van het vele zwerfafval. Bij terugkomst in het dorpshuis wachtte iedereen heerlijke eigengemaakte soep met broodjes. Zou leuk zijn als we de volgende keer (nog) meer mensen op de been zouden krijgen. Ook hier zullen wij u over informeren via de nieuwsbrief van de dorpsraad.

De aangekondigde werkzaamheden aan ons dorpshuis laten, jammer genoeg, heel lang op zich wachten. Desalniettemin willen we vanuit de, te kleine, Dorpsraad wat meer gaan organiseren voor de bewoners. Zo is er ondertussen de 1e vrijheidslunch geweest en lopen we met de gedachte om binnenkort wat digitaals te organiseren voor onze jeugd, waarbij de wat oudere jeugd ongetwijfeld ook aan zal gaan schuiven.

Als we niets organiseren en/of proberen dan gebeurt er ook niets.

Alvast nog 2 data voor in uw agenda.

24 juni komen Burgemeester en Wethouders naar Hoofdplaat voor het jaarlijkse kernbezoek.

14 november houdt de Dorpsraad de jaarvergadering.

Rest mij u allen alvast een goede en mooie zomer te wensen.

Met vriendelijke groet,

René Verstraete