Pagina 1: Dorpsraad

Vanuit Almancil in Portugal zend ik een stukje in voor de dorpskrant. Even een moment vrij maken, omdat het er in de afgelopen weken nog niet van gekomen is om op Annie haar oproep te reageren.

Strand Hoofdplaat:

In maart was het dan eindelijk zover. Na de vele voorbereidingen is het strand gerealiseerd. Tijdens het feestweekend zal het feestelijk geopend worden. We willen alle mensen die zich hier voor ingezet hebben hartelijk bedanken.  Ik doe dit hierbij in het algemeen, maar niet minder gemeend, omdat niet iedereen bij naam genoemd wil worden.

Dorpshuis: 

In mei worden nieuwe afspraken met gemeente gemaakt over onderhoud dorpshuis. Likje verf, nakijken verwarming enz..

 Hoofdplaat 2018 ,240 jaar. Feest!

Inmiddels is er al op veel manieren reclame gemaakt voor ons komende feestweekend. De folders met programma zijn rondgebracht. Dus ik hoop dat een ieder al een klein beetje enthousiast is geworden om met zijn allen er tegen aan te gaan om er een mooi feest van te maken.

Verkeer in Hoofdplaat:

Helaas zijn de bewoners nog niet door de gemeente geïnformeerd. Dus moet de dorpsraad weer in de pen klimmen en vragen om actie van de gemeente.

Rabobank Clubkas Campagne:

Hartelijk dank aan alle mensen die op ons gestemd hebben, dit heeft voor de dorpsraad € 365,52 opgebracht.

 De dorpsraad:

Om het voortbestaan van de dorpsraad te waarborgen zijn we nog op zoek naar mensen die deel uit willen maken van onze groep. In november nemen Lia en ik afscheid.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u iets bespreekbaar maken, zit u iets dwars, u kunt altijd contact opnemen met een van de leden van de dorpsraad. De vergaderdatum wordt ook vermeld op de website.

Tot de volgende krant,

Met vriendelijke groet,

Vivian de Koster,  Namens De Dorpsraad.