Pagina 1: Dorpsraad

Beste medebewoners,

Een nieuw jaar, nieuwe kansen maar bovenal een nieuw bestuur van uw dorpsraad. Ik herhaal, uw dorpsraad, want wij doen dit voor u en om Hoofdplaat leefbaar te houden en de leefomstandigheden, daar waar noodzakelijk, te verbeteren.

Allereerst een kort woord van dank aan Vivian en Lia. Jullie jarenlange inzet heeft geresulteerd in meerdere positief verlopen projecten.

Een nieuw bestuur maar wie dan zult u zich (hopelijk) afvragen:

Glenn Priester:

Is dorpsraadslid en verzorgt onze buitendienstfunctie. Glenn bezoekt heel frequent externe meetings van provincie, gemeente of bijv. van de ZVKK (Zeeuwse vereniging van kleine kernen).

Jeannette Thomaes:

Verdedigt al jaren lang met hand en tand onze dorpsraad portemonnee. Goed om hierbij gelijk te vermelden dat Jeannette de gemeentesubsidie voor ons dorpshuis voor de komende 4 jaar weer voor elkaar heeft gekregen.

Lucien Schenkels:

Is momenteel interim secretaris. Daarnaast vervult Lucien vanaf 1 januari 2019 de rol van dorpshuisbeheerder. Met een grondige opknap- en schilderbeurt vanaf de 3e week van januari hoef ik u niet verder uit te leggen dat Lucien menig uurtje in het dorpshuis heeft gestoken. U kunt Lucien bereiken op GSM nummer 06-82 04 52 88 en via de mail op dorpsraadHoofdplaat@gmail.com

Marty den Dekker:

Vervult zijn dorpsraad lidmaatschap op de achtergrond. We maken gebruik van Marty’s netwerk bij gemeente en provinciale instellingen.

En ik, René Verstraete:

Heb het voorrecht om voorzitter te mogen zijn van uw dorpsraad. voorzitterdorpsraadhoofdplaat@gmail.com, en heb o.a. het onderwerp “wonen” in mijn portefeuille.

Terugkijkend op 2018, en ook al gememoreerd in een druk bezochte nieuwjaarsreceptie, was het hoogtepunt zonder enige twijfel het dorpsfeest ter ere van 240 jaar bestaan. Het zal een hele opgave worden om dat in 2023 en in 2028 te overtreffen.

Vanuit de andere kant benaderd vinden wij 3 branden in 1 jaar  wel wat veel van het goede. Zeker de laatste 2 branden hebben bij menigeen de ogen geopend. Het vinden van de dichtstbijzijnde brandkraan is niet alleen een taak van de brandweer: daar kunnen wij, als bewoners, zelf ook iets in betekenen. Vanuit de dorpsraad is een actie uitgezet om de brandkranen in Hoofdplaat in kaart te brengen zodat u allen weet waar deze zich bevinden. De 1e contacten hiervoor verlopen via onze eigen Hoofdplaatse brandweerman Marvin Cornelis.

Het dorpshuis: krijgt van binnen een schildersbeurt. De kleuren worden

wat aangepast naar 2019 stijl. Ook de JoVeHo en ‘t Clubje worden hierin meegenomen. Daar raak ik dan gelijk 2 gevoelige snaren want beide ruimtes worden om heel verschillende redenen bijna niet meer gebruikt. Toch willen wij, als dorpsraad, deze faciliteiten wel behouden voor Hoofdplaat want als het eenmaal weg is dan …..

Het nieuwe biljart is ondertussen geplaatst en er worden meer caramboles gemaakt dan ooit tevoren heb ik me laten influisteren.

De inkomsten en uitgaven van het dorpshuis zullen naar verwachting de komende jaren wat uit de pas gaan lopen, daar gaan we vanaf 2019 met z’n allen aan werken. Heeft u zelf een feestje wat net te groot is voor uw woonkamer, denk dan eens aan het dorpshuis.

Wij zijn als dorpsraad, bezig met best wat projecten maar ik wil er een speciaal onder aandacht brengen. “De Slag om de Schelde”, met name Operatie Switchback.

Een gecombineerde aanval over het Leopoldkanaal en de landing bij Hoofdplaat, met als doel om West-Zeeuws-Vlaanderen te zuiveren van de Duitse bezetters.

In oktober/november 2019 is het 75 jaar geleden dat 96 Canadese amfibievoertuigen vanuit Terneuzen vertrokken en in Hoofdplaat de dijk over kwamen om ons, en de rest van West- Zeeuws-Vlaanderen, te bevrijden.

Er worden in de gemeente Sluis en Knokke tal van activiteiten ontplooid om hier extra aandacht aan te schenken. Vanuit Hoofdplaat is de projectgroep “Hoofdplaat Switchback” opgericht. Die groep zal de belangen behartigen voor en vanuit ons dorp. Meer nieuws hierover zult u krijgen via de website van Hoofdplaat, flyers etc.

In deze editie wil ik u, als bewoners van Hoofdplaat, Slijkplaat en Nummer Een, speciale aandacht vragen voor de nieuwe bestemming van onze basisschool. Daar zit sinds enige tijd de “Deuzonschole”. Ries en Miranda geven hier frequent workshops en nodigen tal van nationale en internationale artiesten uit voor concerten.

Ik nodig u allen uit om hier eens te gaan kijken. Hou voor het actuele programma ook de website van Hoofdplaat in de gaten.

Als laatste attendeer ik u op het feit dat er weer nieuwe vlaggen van Hoofdplaat besteld kunnen worden. De bekende gele vlaggen met het wapen van Hoofdplaat in zwart. Meer info hierover via Lucien Schenkels.

Wat is een dorpsraad zonder de inbreng van de bewoners?

U kunt ons bereiken met al uw vragen/opmerkingen op het mailadres van ons secretariaat:

dorpsraadHoofdplaat@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

René Verstraete