Mantelzorgers – uitnodiging

Geachte heer/ mevrouw,

Zondag 10 november a.s. is het de Dag van de Mantelzorg.
De dag erna, op maandag 11 november schenken wij als gemeente extra aandacht aan mantelzorgers door bij alle aangemelde mantelzorgers een mooie attentie te bezorgen.
Mantelzorgers zijn inwoners die (minstens 6 uur per week, voor de minimale duur van drie maanden) voor een naaste zorgen.
Op deze manier willen wij hen bedanken voor hun onmisbare inzet!

Wij willen graag uw medewerking vragen om de bij u bekende mantelzorgers bij ons aan te melden.
Let op: Mantelzorgers dienen ieder jaar opnieuw aangemeld te worden. Mantelzorgers die vorig jaar een attentie ontvingen, moeten dus dit jaar opnieuw aangemeld worden.
Wilt u een of meerdere mantelzorgers aanmelden?  Dan adviseren wij u dit duidelijk aan de mantelzorger(s) te vermelden zodat de mantelzorger zich hiervoor, indien gewenst, bij u af kan melden.  Dit in het kader van de privacywet. (zie hiervoor de bijlage met tips rondom de “AVG” Algemene Verordening Gegevensbescherming)

We vinden het van belang om opnieuw zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken tijdens deze dag. Naast deze blijk van waardering willen we hen via een informatiepakket bewust maken van de voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden die er voor hen zijn. U kunt mantelzorgers aanmelden tot uiterlijk vrijdag 25 oktober via de bijgevoegde excell-lijst en/ of losse aanmeldformulieren die de mantelzorg zelf kan invullen. Na aanmelding ontvangen de mantelzorgers op 11 november een attentie.

Als bijlagen ontvangt u een folder over mantelzorg, aanmeldlijsten, de losse aanmeldformulieren die u kunt neerleggen op zichtbare plaatsen en een bijlage met tips rondom de AVG.

Bijlagen: Tips voor mantelzorgers ; Aanmelden -lijst ; Antwoordformulier mantelzorger ; Informatiesheet Mantelzorger

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sociaal makelaar Jessica van As,  bereikbaar via mantelzorg@gemeentesluis.nl of tel: 140117.

Indien uw postadres bij ons bekend is zult u deze informatie ook nog per briefpost ontvangen.

Wij danken u van harte voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Jessica van As

Sociaal Makelaar Porthos Sluis
Cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie

Nieuwstraat 2, 4501 BD Oostburg | Postbus 27, 4500 AA Oostburg
Telefoon 140117 | +31(0)117-457000
Gsm: 06-83332871  

jvanas@gemeentesluis.nl
www.gemeentesluis.nl 

Porthos Sluis: ondersteuning en begeleiding in de gemeente Sluis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *